Eurofondy: Informačné semináre k programu EÚ Kultúra

Krátka správa

V troch slovenských mestách sa v septembri uskutočnia semináre určené tým, ktorí by mohli byť žiadateľmi o finančnú podporu na projekty v rámci európskeho programu Kultúra (2007-2013). Podujatia pripravil Kultúrny kontaktný bod, ktorý je koordinačným, konzultačným, informačným a dokumentačným centrom pre program Kultúra (2007-2013). Aktuálny program EÚ Kultúra je zameraný na podporu kultúry a umenia a financovaný zo zdrojov Európskej komisie. Medzi oprávnenými žiadateľmi o finančnú pomoc z tohto programu môžu byť aj subjekty zo Slovenska.

Informačné semináre budú venované programu Kultúra, jednotlivým oblastiam činnosti programu, podmienkam a kritériám projektov, spôsobu získavania partnerov pre projekty, ďalším zdrojom spolufinancovania projektov. Na úvod dostanú účastníci informácie o samotnom programe Kultúra (2007-2013) a o aktuálnych výzvach programu.

Semináre budú spojené s workshopom zameraným na prípravu projektov, vyplňovanie žiadostí o grant, prípravu rozpočtu a praktické rady pri predkladaní projektov. Cieľom je podporiť potenciálnych žiadateľov o granty zo Slovenskej republiky a poskytnúť i praktické rady, ako na to. Semináre a workshopy preto budú viesť odborníčky Mgr.art Natália Cehláriková, Mgr.art Zora Jaurová a Mgr. Mirka Ľachká z Kultúrneho kontaktného bodu.

Prvé dva semináre sa uskutočnia 10. a 11. septembra 2007 v Spišskej Kapitule (Kánonický dom 5) spoločne so združením Feman vždy so začiatkom o 9. hodine, pričom pol hodinu predtým sa začína registrácia. Súčasťou týchto seminárov sú aj osobné konzultácie a prehliadka Európskeho domu. Účastnícky poplatok 500,- Sk zahŕňa náklady na celodenné občerstvenie vrátane obeda i kompletné dokumenty k programu Kultúra (2007-2013).

Ďalšie dva semináre sa uskutočnia 12.9.2007 v Bratislave (kinosála SNG, Riečna 1) a 17.9.2007 v Žiline (Stanica Žilina – Záriečie, Závodská cesta 3) vždy so začiatkom o 10. hodine a registráciou o pol hodinu skôr. Na semináre sa môžete prihlásiť elektronickou poštou na adrese Mgr. Mirky Ľachkej do alebo telefonicky na číslach 02/52632871 a 0910 947 493 najneskôr do piatka 7. 9. 2007, resp. v prípade seminára v Žiline do 13. 9. 2007. Usporiadatelia upozorňujú, že počet účastníkov je obmedzený.