Eurofondy: Ministerstvo kultúry organizuje seminár pre záujemcov o financie

Krátka správa

V stredu 19. septembra 2007 sa v kinosále Slovenskej národnej galérie (SNG) uskutoční užitočný seminár pre všetkých, ktorí majú záujme získať finančnú podporu zo zdrojov Európskej únie. Podujatie pripravilo ministerstvo kultúry a Kultúrny kontaktný bod Slovensko. Začne sa o 10. hodine a treba použiť vchod do SNG z Riečnej ulice. Predpokladaný záver podujatie je o 13. hodine.

Cieľom je poskytnúť podrobné informácie ku komunitárnemu programu Európa pre občanov na podporu aktívneho európskeho občianstva na obdobie rokov 2007 až 2013. Účastníkom seminára bude predstavený samotný program a jeho ciele, kritériá programu, oblasti podpory, aktuálne výzvy, oprávnené subjekty a riadenie programu.

Na programe Európa pre občanov sa môžu zúčastniť všetky zainteresované strany, ktoré podporujú aktívne európske občianstvo, najmä:

– miestne orgány a organizácie,

– organizácie pre výskum európskej verejnej mienky (think- tanky),

– občianske skupiny,

– organizácie občianskej spoločnosti,

– mimovládne organizácie,

– odborové zväzy,

– vzdelávacie inštitúcie,

– organizácie aktívne v oblasti dobrovoľníckej práce,

– organizácie aktívne v oblasti amatérskeho športu a pod.

Ak máte záujem sa na seminári zúčastniť, prihláste sa čo najskôr na sekcii medzinárodnej spolupráce MK SR (Nám. SNP 33 v Bratislave) telefonicky (02/59391314) alebo faxom (02/54415534), prípadne elektronicky na adrese sms@culture.gov.sk.