Eurofondy: OPIS a informatizácia kultúry

Krátka správa

V prednáškovej sále Univerzitnej knižnice v Bratislave sa dnes zišlo asi 50 odborníkov z oblasti informatiky a knižníc na seminári, ktorý organizovalo občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu (PPP) v spolupráci so sekciou informatizácie Ministerstva financií SR (MF SR). Cieľom seminára bolo informovať o prioritnej osi 2 operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS) „Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry“.

Generálny riaditeľ sekcie informatizácie MF SR Pavel Bojňanský a riaditeľka odboru riadenia OPIS Denisa Žiláková vysvetlili ako bude fungovať administrácia programu. Vyhláseniu jednotlivých výziev na predkladanie projektov bude predchádzať vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti. Tento postup má zabezpečiť, aby výzvy boli kvalitné, zamerané na riešenie skutočných, nie domnelých problémov, aby MF SR malo objektívny prehľad o stave v danej  oblasti na Slovensku. Ministerstvo chce takto podporiť maximálnu efektívnosť využitia európskej finančnej pomoci. MF SR je sprostredkovateľským orgánom pre OPIS.

S prezentáciami vystúpili predstavitelia národných kultúrnych pamäťových a fondových inštitúcií. Tento pojem zahŕňa predovšetkým múzeá a knižnice, čiže inštitúcie, ktoré spravujú nejaké kultúrne (knižničné, obrazové, pamiatkové) fondy a depozitáre. Generálny riaditeľ Slovenskej národnej knižnice (SNK) Dušan Katuščák napríklad prezentoval projekt digitalizácie knižných fondov, ktorý SNK začala realizovať už v predošlom programovacom období. Postupne sa takto do digitálnej podoby dostanú všetky diela, ktoré sú v archívoch a depozitoch knižnice. Podobný projekt realizuje aj Slovenské národné múzeum, ktoré sa však zameriava na digitalizáciu priestorových objektov, čiže archívnych predmetov.

Súčasťou seminára boli aj prezentácie konkrétnych riešení. Radoslav Katuščák z IBM predstavil projekt Európskej digitálnej knižnice. Aleš Chudý z Microsoft zasa prezentoval riešenia Microsoftu pre vyhľadávanie v archívoch a správu dokumentov. O praktické skúsenosti s digitalizáciou a archiváciou dát sa podelil Richard Salanič z firmy Slovakia Online.