Európske deti vedome protizákonne sťahujú umelecké diela z internetu

Krátka správa

Deti v Európe sú si vedomé toho, že sťahovanie hudby, filmu, videa a podobných súborov je istou formou hrozby, ale napriek tomu sa tejto činnosti na internete venujú veľmi často a cielene vyhľadávajú internetové stránky, ktoré umožňujú takéto sťahovanie. Ukázal to prieskum v rámci série Eurobarometer, ktorý nechala vykonať Európska komisia, aby sa primárne venoval počítačovej bezpečnosti a vzťahu detí k nej. Prieskum pritom ukázal, že deti si v tejto súvislosti dobre uvedomujú nielen riziká spojené s ohrozením počítača vírusmi, ale sú si vedomé aj toho, že takéto sťahovanie môže byť v niektorých prípadoch v rozpore so zákonom (ochrana autorských práv).

V prieskume bolo toto riziko spomínané spontánne veľmi často. V absolútnej väčšine prípadov – a to vo všetkých krajinách, čiže okrem 27 členských krajín EÚ aj v Nórsku a na Islande – deti vedia, že väčšina sťahovania hudby, obrázkov, videa, či filmu je nelegálna, ale zároveň obhajujú túto prax. Nie vždy je im napríklad jasné, tvrdili, čo naozaj je, a čo nie je nelegálne sťahovanie: „Nerozumiem tomu, že je to nezákonné.“ (dievča, 9-10 rokov, Belgicko)

Ďalším dôvodom je fakt, že to vidia vo svojom okolí ako veľmi rozšírenú činnosť, predovšetkým u svojich rodičov, ale u svojich kamarátov, známych a pod: „Otec to robí vždy.“ (dievča, 12-14 rokov, Nórsko) Zároveň si deti prekvapivo dobre uvedomujú, že potrestanie za túto činnosť je len výnimočné, väčšina deklarovala, že sa s trestom za nelegálne sťahovanie ešte nikdy u nikoho nestretla.

Navyše všetky deti v prieskume tvrdili, že si takto sťahujú, alebo aj napaľujú na CD a DVD nosiče rôzne súbory výlučne pre vlastnú potrebu, čo nepovažujú za tak vážny priestupok, ako keby to robili, aby potom nosiče predávali: „Necítim sa vinný. Veď by to asi na ten internet nedávali, keby to naozaj bolo nezákonné.“ (chlapec, 12-14 rokov, V. Británia).

Okrem toho deti nepovažujú za vážny argument, že takto okrádajú umelcov o ich spravodlivé zárobky, lebo tomu nerozumejú, nie je im to blízke a nedokážu tento argument pochopiť: „Majú dosť peňazí, naozaj nepotrebujú ešte aj moje.“ (chlapec, 12 – 14 rokov, Česká republika) Veľmi častým argumentom detí bolo, že CD i DVD nosiče, ktoré si možno kúpiť legálne v obchodoch (vrátane internetových, kde ich väčšinou predávajú lacnejšie) sú pre ne pridrahé a nemohli by si ich dovoliť kúpiť. Takže bez nelegálneho sťahovania z internetu by sa k danému dielu nikdy nedostali.

Je zaujímavé, že všetky deti bez rozdielu veku a krajiny sa zhodli na tom, že napriek všetkému budú v nelegálnom sťahovaní fotografií, videa, hudby či filmov pokračovať.