Európske televízie uprednostňujú európske filmy

Európske televízne stanice venujú každý rok viac priestoru európskej tvorbe (63%), než americkým dielam a filmom ďalšej zahraničnej produkcie, konštatuje už 8. správa Európskej komisie, ktorá sa zameriava na analýzu uplatňovania európskej legislatívy v audiovizuálnom priemysle.

Najviac európskej tvorby sa vysiela v Poľsku a Dánsku, kde tvorí až 81% programovej štruktúry. Naopak, menej než polovicou sa podieľa v Slovinsku (45%) a Litve (47%).

Vysielaciu štruktúru európskych kanálov vo veľkej miere ovplyvňuje rámcová smernica nazvaná „Televízia bez hraníc.“ Stanovuje, že „ak je uskutočniteľné a vhodné,“ európski vysielatelia by mali podľa možností uprednostňovať európsku tvorbu.

„Uplatňovaním smernice ‘Televízia bez hraníc’ EÚ a členské krajiny prispievajú ku kultúrnej diverzite, ktorá profituje z prítomnosti európskej tvorby v európskej televízii,“ povedala komisárka Viviane Reding, zodpovedná za informačnú spoločnosť a médiá.

Európsku tvorbu nasledujú v obľúbenosti americké filmy. Ich popularita však každoročne klesá. Na druhej strane, silným konkurentom sa stáva tvorba z Kanady, Japonska, Indie či Číny.

Správa prichádza k záveru, že nové členské krajiny prevzali televíznu smernicu rovnako úspešne, než pôvodná EÚ-15. Udialo sa tak aj napriek možnosti uplatniť si kratšie prechodné obdobie.