Európski tlmočníci posunkového jazyka sa stretnú v Holandsku

Európski tlmočníci a prekladatelia do posunkového jazyka sa 12.-14. septembra 2008 stretnú v holandskom Voorschotene. Holandská asociácia tlmočníkov do posunkovej reči organizuje konferenciu, ktorej nosnou témou bude poskytovanie služieb nepočujúcim a hlucho-slepým spoluobčanom.

Pracovné semináre a tréningové kurzy absolvuje približne 250 tlmočníkov z 30 európskych krajín, vrátane Ukrajiny. Na konferencii vystúpia aj zástupcovia Rady Európy, Ženevskej univerzity, Univerzity v Štokholme, Trieste a Sussexe a Hogeschool z holandského Utrechtu.

Holandská asociácia tlmočníkov do posunkovej reči je členom Európskeho fóra tlmočníkov posunkového jazyka (EFSLI), ktoré združuje viac ako 20 národných organizácií. Ich hlavným cieľom je prekonávať nedostatky prekladania do jazyka, ktorý nie je materinskou rečou, a súčasne zvyšovať presnosť a spoľahlivosť tlmočníckych aktivít.