Európskym obrazovkám dominuje americká tvorba

Zatiaľ čo americká tvorba „je na ústupe“ z európskych televíznych obrazoviek, európska pôvodná tvorba a európske filmy zvyšujú svoj podiel v televíznom vysielaní naprieč "starým kontinentom". Takéto zistenie prináša ročenka „Trendy európskej televízie 2008“ od European Audiovisual Observatory.

Do priskumu sa započítavali televízne seriály, filmy, celovečerné filmy, krátke a animované filmy, ktoré sa odvysielali na 124 televíznych kanáloch v 13 európskych krajinách. Štúdia informuje, že podiel európskej tvorby na televíznom trhu sa za ostatné roky zvyšuje:

  • v roku 2005 to bolo 36,1 percenta,
  • v roku 2006 to bolo 37,6 percenta,
  • v roku 2007 to bolo 39,1 percenta.

Na druhej strane, podiel neeurópskej tvorby za sledované obdobie klesol z 63,9 percenta na 60,9 percenta.

Aj napriek zvyšujúcemu sa podielu európskej tvorby na mediálnom trhu, americká produkcia zostáva i naďalej dominantnou. Podieľa sa 60 percentami na vysielaní seriálov a seriálových ság, 55,7 percantami na celovečerných filmoch, 49,3 percentami na televíznych filmoch a 45,4 percentami na animovaných filmoch.

Na druhej strane, najväčší rast sledovanosti dosiahli pôvodné európske filmy. Konkrétna miera ich úspešnosti však závisí od formátu. Krátke filmy natočené v EÚ sa podieľajú na trhu 70,6 percentami. Nasledujú animované filmy. Ostatné formáty zaznamenali v porovnaní s minulosťou len minimálne zmeny.

Štúdia konštatuje, že úspech európskej tvorby šiel „na úkor čisto neeurópskej tvorby“, avšak „významne narástol“ podiel filmov, ktoré boli natočené v koprodukcii s tretími krajinami.

Miera obľúbenosti európskej tvorby sa líši od krajiny ku krajine. Pre ilustráciu, v roku 2007 sa európske filmy podieľali 56,5 percentami na trhu vo Francúzsku, avšak v rovnakom období len 29,3 percentami vo Švédsku a 19 percentami v Dánsku. Popri Francúzsku zaznamenala európska tvorba najväčší podiel vo Veľkej Británii.

Správa uzatvára, že obľúbenosť európskej tvorby narastá, aj pokiaľ ide o krajiny mimo „starého kontinentu“.