Európskymi mestami kultúry pre rok 2012 sú Guimaraes a Maribor

Podľa oznámenia Európskej komisie majú obe mestá pripravený bohatý program počas celého roka. Oficiálny program sa začne v Maribore už 13. januára a v Guimaraesi 21. januára.

V Maribore sa začne hudbou, divadlom a tanečnými vystúpeniami. V priebehu roka organizátori naplánovali kombináciu tradičných a inovatívnych prístupov od karnevalu po súťažné tancovanie. Cieľovou skupinou bude predovšetkým mladé publikum. Guimaraes začne divadlom pod holým nebom a mulitmediálnou šou.

"Obe mestá pripravili bohatý kultúrny program na celý rok, ktorý je výzvou pre domácich obyvateľov a spestrením pre návštevníkov," povedala európska komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosťa mládež Androulla Vassiliouvá. Titul Európske hlavné mesto kultúry je pre obe mestá aj v ťažkých časoch ekonomickej krízy výbornou príležitosťou prispieť k trvalo udržateľnému rastu prostredníctvom kultúry, nárastu cestovného ruchu a vytvárania nových pracovných príležitostí.

Náklady na kultúrne a sprievodné akcie sú financované mestskými samosprávami a z rozpočtu členských štátov. Európska komisia na tieto účely každému mestu udelila grant vo výške 1,5 milióna eur.

Mestá si titul spravidla držia jeden rok. Počas tohto roku robia všetko preto, aby svetu ukázali európske kultúrne bohatstvo a diverzitu, čo by sa malo odraziť aj na ich príjmoch z turizmu. Kultúrny program musí spĺňať tri kritéria: musí zdôrazňovať európsky rozmer, pritiahnúť verejnú pozornosť a musí byť integrálnou súčasťou kultúrneho a sociálneho dedičstva mesta.

V roku 2013 sa európskymi centrami kultúry stanú Košice a Marseille – Provence na juhu Francúzska.

V polovici decembra predstavil umelecký riaditeľ Košice 2013, n.o. Vladimír Beskid programové línie na roky 2012 a 2013. Program pozostáva z 25 kľúčových, takmer sedemdesiat významných podujatí a stovky sprievodných. Informuje o tom oficiálna stránka Košice2013.

„Hlavnou úlohou bolo zostaviť vyrovnaný program, v ktorom by boli zahrnuté všetky oblasti kultúry a postaviť štruktúru, ktorá by definovala základný tvar značky Košice 2013. Popri programovej náplni považujeme za dôležitú aj oblasť kreatívnej ekonomiky, rezidencií a komunitných projektov," povedal V. Beskid.

(TASR/Reuters/Euractiv)