Festival Europalia

Krátka správa

V Bruseli je ešte tri mesiace možné oceniť množstvo vrcholných diel z rozličných kútov Európy. Europalia – to sú výstavy umeleckých diel, prezentácie hudby, hraného a bábkového divadla, ukážky tanca, prednesy literatúry a premietania filmu. Súčasťou programu sú aj viaceré konferencie. Príkladom  je výstava „Cesty umenia v Európe.“ Ide o prezentovanie exponátov z 5. – 18. storočia v Pallais des Beaux-Arts v Bruseli. Ilustruje aspekty cirkulácie umelcov z tohto obdobia. Výstava ponúka približne 350 diel, ktoré pochádzajú z vyše 100 európskych zbierok.

Na výstave sa prezentuje aj Slovensko. Šarišské múzeum v Bardejove prispelo do podujatia zapožičaním umeleckého diela známeho ako Malá Kalvária. Skupina Ukrižovania z Bardejova je dielom levočského rezbára Majstra Pavla z Levoče a vznikla v rokoch 1520 – 1530. „Vynikajúca kvalita tejto skupiny Ukrižovania, ktorou sa radí k veľmi významným dielam európskeho rezbárskeho umenia, priam núti umeleckých historikov, aby ju považovali za vlastnoručné neskoré dielo Majstra Pavla,“ hovorí riaditeľ Šarišského múzea František Gutek.

Okrem tohto je na tejto výstave ešte jedno dielo zo Slovenska. Je ním Hlava Jána Krstiteľa z Tajova, ktorá vznikla v osemdesiatych rokoch 15. storočia a a v súčasnosti ju má vo svojich zbierkach Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici.

Sekcia súčasného umenia ponúkne aj film 27x27x27, ktorý je prehliadkou najznámejších súčasných umelcov z 27 členských krajín EÚ. Títo významní ľudia vo filme odpovedajú na otázku „Ktoré umelecké dielo je pre vás najsymbolickejšie v histórii európskeho umenia?“ Slovensko vo filme „zastupuje“ vizuálny umelec, prof. Rudolf Sikora, a jeho výber tvorby ruského predstaviteľa suprematizmu, Kazimíra Maleviča.

Napokon až do 9. decembra 2007 na 27 námestiach Bruselu prebieha podujatie s netradičným názvom Agorafolly. Slovensko na tomto podujatí reprezentuje 27-ročný umelec Radovan Čerevka s dielom Blokáda. Jeho výstavu nájdete na bruselskom námestí Rouppe.

V sérii exhibícii hudby odznie koncom novembra barokový koncert v podaní orchestra „Solamente naturali“ pod vedením Miloša Valenta.