Figeľ: Tolerancia nestačí

Pozadie

Rok 2008 je v Európskym rokom medzikultúrneho dialógu. Rozhodli o tom pred dvoma rokmi Európsky parlament a Rada. EÚ bude v jeho priebehu podporovať iniciatívy, ktoré sa zameriavajú na vzájomné pochopenie a súžitie medzi kultúrami.

Európa sa musí vyrovnať s rastúcou kultúrnou, jazykovou, etnickou a náboženskou diverzitou. Počet imigrantov stále rastie a ich integrácia sa stáva kľúčovou témou v krajinách EÚ, napríklad v súvislosti s nepokojmi v uliach Paríža či teroristickej hrozby zo strany radikálnych islamistov. Kultúrne rozdiely sa však prejavujú aj v politicky a lingvisticky rozdelenom Belgicku či na Balkáne.

Rok medzikultúrneho dialógu vychádza z myšlienky, že kultúrna rozmanitosť predstavuje pre starý kontinent „jedninečnú výhodu“, pretože kultúry sa môžu navzájom pozitívne ovplyvňovať a inšpirovať.

Tematický rok bude stáť Úniu takmer 10 miliónov eur, z ktorých bude financovaná informačná kampaň, prieskumy, štúdie a konkrétne projekty, ktoré sa týkajú medzikultúrneho dialógu. Oficiálne bol Rok medzikultúrneho dialógu spustený 7. a 8. januára konferenciou pod názvom „Medzikultúrny dialóg ako základná hodnota EÚ“ v slovinskej Ľubľane za prítomnosti komisárov Jána Figeľa a Janeza Potočníka. 

Otázky

Výsledky decembrového Eurobarometra hovoria, že dve tretiny Európanov má každodennú interakciu s minimálne jednou osobou z inej kultúrnej skupiny. Viac ako 70%  ľudí si myslí, že tieto kontakty sú pozitívne a obohacujúce.

Rozsah projektov, ktoré budú v rámci medzikultúrneho dialógu podporené, siaha od esejistickej súťaže základných škôl až po diskusie o hip-hopovej kultúre, videoworkshopy, rádiové vysielanie o migrácii v európskych dejinách a týždňový festival zameraný na vzťah medzi vzdelaním a kultúrnym dialógom v Nemecku.

Aktivity podporia aj významné osobnosti (tzv. „veľvyslanci roka“). Medzi inými víťazka speváckej súťaže Eurovízia Marija Serifovič, brazílsky spisovateľ Paulo Coelho, v Nemecku vyštudovaný turecký pianista Fazil Say, poľský novinár Adam Michnik, či francúzky spevák a herec arménskeho pôvodu Charles Aznavour.

Pozície

Ján Figeľ, eurokomisár pre vzdelávanie, kultúru a mládež: „V 21. storočí Európa čelí novej výzve: Ako sa stať interkultúrnou spoločnosťou založenou na výmene názorov medzi jednotlivcami  a skupinami s rozličným kultúrnym pozadím na báze rovnosti. Je  našim cieľom vytvoriť multikultúrnu spoločnosť, nie len spoločnosť, kde rôzne kultúrne skupiny existujú popri sebe navzájom. Musíme dať impulz na skutočnú premenu našich spoločností, aby sme vytvorili skutočnú interkultúrnu Európu, kde kultúry konštruktívne interagujú pri univerzálnom rešpekte ľudskej dôstojnosti.“