Fotosúťažou k medzikultúrnemu dialógu

Foto: mmisso.deviantart.com

Európska komisia vyzvala Európanov, aby prostredníctvom objektívu zachytili svoju predstavu medzikultúrneho dialógu. Do fotografickej súťaže “Stretnutie kultúr na našej ulici” sa môže zapojiť ktorýkoľvek občan EÚ bez ohľadu na vek a pôvod. Ide o podujatie v rámci Európskeho roka medzikultúreho dialógu 2008 (ERMD).

„Európa sa v posledných rokoch veľmi zmenila. [..] Európania sa čoraz častejšie stretávajú s ľuďmi z rôzneho kultúrneho prostredia,“ hovorí komisár Ján Figeľ, zodpovedný za vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež. Dodáva: „Fotografickou súťažou chce EÚ [..] zistiť, čo dnes pre Európanov znamená medzikultúrny dialóg a ako ho vnímajú vo svojom živote.“

Predstavivosti a inšpirácii sa nekladú žiadne hranice. Očakáva sa, že fotografie zachytia témy z rôznych oblastí. Okrem vyobrazenia bežného života sa môžu súťažiaci inšpirovať napríklad vo sfére náboženstva, vedy, migrácie, menšín a podobne.

Ceny v hodnote 15 tis. eur si rozdelia štyria víťazi. Troch vyberie porota umelcov a osobností medzikultúrneho života. Kritériami hodnotenia budú: tvorivosť, technické spracovanie a tématická zhoda obsahu fotografie s obsahom ERMD. Štvrtého víťaza určia návštevníci webovej stránky súťaže prostredníctvom on-line hlasovania.

Víťazi súťaže si prevezmú ceny v Bruseli v septembri 2008. Súťaží sa o zájazdy do Európskych hlavných miest a profesionálne fotoaparáty. Víťazné fotografie budú súčasťou putovnej výstavy po členských štátoch EÚ. Dostanú sa aj do materiálov o medzikultúrnej komunikácii.

Súťažiaci môžu fotografie vkladať na stránku www.street-cultures.eu až do 30. júna 2008. Na stránke sa tiež nachádzajú podrobnejšie informácie a podmienky pre účasť.