Francúzska televízia po novom bez reklamy

Od 5. januára 2009 môžu diváci vo Francúzsku sledovať celoštátne a regionálne verejnoprávne televízne kanály bez toho, aby sa vysielanie prerušovalo reklamnými príspevkami. Ide o výsledok revízie pravidiel verejného vysielania, ktorá sa začala pred rokom. V tom čase sa za ňu rázne postavil aj francúzsky prezident, Nicolas Sarkozy, a nazval ju “politikou civilizácie” (EurActiv 09/01/08).

Reforma pravidiel vysielania sledovala dva hlavné ciele:

  • prispôsobenie tzv. hlavných vysielacích časov („prime time“) návykom divákov a ich všeobecnému  dennému „biorytmu,
  • reforma systému financovania verejnoprávnych médií, pričom verejnoprávna televízia bude bez zdrojov z reklamy bytostne odkázaná na príspevky z verejných zdrojov.

Odporcovia nového systému namietajú, že zmeny vracajú verejnoprávne médiá do doby, kedy mal štát silný vplyv na obsahovú štruktúru vysielania. Naviac sa opierajú aj o argument, že po novom bude výkonných riaditeľov verejnoprávnych kanálov menovať vláda, i keď podľa presne stanovených a transparentných pravidiel.

Podporovatelia reformy tvrdia, že oslobodenie verejnoprávnej televízie od reklamy znamená ponúkanie vysielania na vyššej kultúrnej úrovni, pričom daná televízia nebude podliehať tlaku dopytu divákov. Dodávajú, že tak či onak, príjmy televízií z reklamy klesajú, nakoľko súkromné spoločnosti dávajú prednosť publikovaniu marketingových materiálov v nových a alternatívnych médiách.

Únia európskych vysielateľov (EBU), ktorá združuje verejnoprávne médiá v Európe, sa opakovane vyjadruje v prospech zmiešaného modelu financovania. Nemenovaný predstaviteľ na okraj francúzskej reformy pre EurActiv povedal, že „úplné zbavenie sa reklamy nie je riešením.“

Komisárka Neelie Kroes, zodpovedná za hospodársku súťaž, otvorila v novembri 2008 verejné konzultácie o revízii financovania štátnych televíznych vysielateľov. Brusel je presvedčený, že súčasný systém obsahuje veľa nedostatkov, ktoré prispievajú k „nadmernému financovaniu,“ čo pre verejné zdroje predstavuje väčšie bremeno, než aké je naozaj nevyhnutné. Komisii súčasne prekáža, ak verejnoprávna televízia pod tlakom súkromných zdrojov vysiela niečo, čo nie je v obsahovej línii, aká sa od nej očakáva. Takýto stav má podľa komisárky Kroes za následok porušovanie hospodárskej súťaže.

Európska komisia podporuje model, aký uplatňuje Veľká Británia voči BBC. Ak chce britské verejnoprávne médium začať poskytovať novú službu (napr. online vysielanie), musí ju najskôr podrobiť tzv. testu konkurencieschopnosti. EBU v tejto súvislosti tvrdí, že britský model nie je pre ostatné štáty EÚ riešením a môže viesť k zvýšeným nákladom za poskytovanie služieb verejnoprávnych médií a v konečnom dôsledku k strate ich konkurencieschopnosti.