Francúzština opäť svetovým jazykom?

„Podpora frankofónie je v našom záujme“, povedal francúzsky prezident Nicolas Sarkozy. Vyzval diplomatov 68 krajín, ktoré sú združené v Medzinárodnej organizácii frankofónie (OIF), aby boli „pozorní v používaní francúzštiny na medzinárodnej scéne“.

Podľa Sarkozyho je „čudné“, ak musí hlava štátu, v ktorom je francúzština oficiálnym jazykom, prednášať svoje príhovory pred medzinárodným spoločenstvom v angličtine. Odpoveďou na tento stav sa má stať „ofenzívna frankofónia“.

Francúzština je deviatym najpoužívanejším jazykom vo svete. Hovorí ňou 200 mil. obyvateľov Zeme.

V EÚ je francúzsky jazyk druhým najpoužívanejším. Je potrebné prehodnotiť jej postavenie medzi oficiálnymi jazykmi, myslí si Sarkozy. Dodal, že je potrebné nájsť „rovnováhu medzi pracovnými jazykmi Únie“. Najviac obyvateľov EÚ hovorí nemecky. Angličtina sa umiestnila až na treťom mieste.

Francúzsky prezident vystúpil so svojím prejavom počas Medzinárodného dňa frankofónie. Oslava francúzskeho jazyka sa koná každoročne, v tomto roku sa uskutočnila v hlavnej meste Vietnamu, v Hanoji. Ročník 2008 sa zameral na „nové technológie podpory novej frankofónie“.

Internet je kolonizovaný anglickým jazykom, myslí si Abdou Diouf, generálny tajomník OIF. Súboj o internetový priestor je podľa neho aj súbojom o „dobytie myslí a predstavivosti“. Preto je potrebné rozvíjať „numerickú francúzštinu“. Inými slovami, vyzýva na masívne investovanie do digitálnych technológií a ich sprístupňovanie rozvíjajúcim sa krajinám.