Granty Európskej kultúrnej nadácie umeleckému sektoru

 
Kultúrny kontaktný bod Ministerstva kultúry inforrmoval o grantovom konaní, ktoré vyhlásila Európska kultúrna nadácia (European Culture Foundatrion). Podpora je určená pre progesionálne umelecké organizácie a individuálnych umelcov z európskych štátov a štátov Stredozemia.

Projekty sa majú zameriavať na na tému diverzity v európskom kontexte a hodnotiť sa budú podľa umeleckej hodnoty.

Hlavnými výberovými kritériami je umelecká jedinečnosť projektu a európsky rozmer projektu. Výberová procedúra je dvojkolová, kde v prvej fáze je potrebné napísať krátky projektový zámer v rozsahu dvoch A4 strán v anglickom jazyku a zaslať ho nadácii.

Oprávnení žiadatelia: Profesionálni žiadosti môžu predkladať umelecké organizácie ako aj umelci samostatne.

Výška grantu: 15 000 – 25 000 eur

Uzávierka prijímania žiadostí:  1. september 2008.

Viac informácií:

European Cultural Foundation
tel: +31 (0)20 573 38 68
www.eurocult.org
E-mail: eclaassen@eurocult.org


Stránku s výzvou nájdete tu: