Hľadá sa básnik na zveršovanie Listiny základných práv EÚ

Zdroj: Európska komisia

Strohý a neveľmi zrozumiteľný právnický jazyk Listiny základných práv EÚ môže byť zakrátko minulosťou. Agentúra EÚ pre základné práva (FRA) sa totiž rozhodla nájsť básnika, či básnikov, ktorí by dokument viac priblížili bežným občanom a za najvhodnejší spôsob zvolila – verše.

„Dúfame, že sa nám podarí pomocou krásnej literatúry Listinu viac zviditeľniť a oživiť ju,“ vysvetlil zámery EÚ hovorca FRA Friso Roscam-Abbing, ktorého citoval server EUobserver.com.

Multimediálna šou

Prebásnenie textu však nie je jedinou zbraňou ako chce EÚ Európanov stimulovať k tomu, aby dokumentu viac rozumeli. Vybraný umelec či umelecká skupina má tiež zostaviť multimediálne predstavenie – vrátane tanca a hudobného vystúpenia.

Šou "Listina vo veršoch“ bude trvať 80 minút premiéra sa uskutoční na Konferencii základných práv 2010, ktorý bude 7. decembra v Bruseli.

Roscam-Abbing prezradil, že sa do výberového konania prihlásilo päť uchádzačov, ale odmietol prezradiť, z ktorých členských štátov pochádzajú. Potvrdil však, že síce výberové konanie skončilo 19. marca, prípadné ďalšie prihlášky neodmietnu.

Shakespearom proti Francúzom

Hoci FRA požaduje, aby zveršovanie 54 článkov prebehlo v angličtine, niektori komentátori sa začali zahrávať s myšlienkou, že ide o úder pod pás oficiálnemu jazyku inštitúcií – francúzštine. Hovorca agentúry sa bránil tým, že na internetových stránkach FRA sa uvádza, že „Listina vo veršoch má byť zveršovaná v angličtine, teda jazyku literatúry“.

Treba však dodať, že stránky tiež uvádzajú, že následné multimediálne predstavenie už nemusí prebiehať výhradne v angličtine, ale môže byť doplnené aj ďalším z úradných jazykov Únie. Roscam-Abbing dokonca pripustil, že výsostné postavenie angličtiny môže byť chybným údajom v oznámení výberového konania.

V stopách básnika Hermana

Nápad prebásniť oficiálny dokument Únie nie je jediným umeleckým počinom v rámci inštitúcií či vrcholných predstaviteľov Únie. Stály predseda Rady Herman Van Rompuy, ktorý sa vo svojom voľnom čase poézii tiež venuje, nedávno informoval o publikovaní zbierky niektorých svojich veršov v japonskom štýle haiku. Mala by vyjsť 15 apríla.