Informovanie o zodpovednom podnikaní nie je reklamou

Regionálne centrum UNDP (Rozvojový program OSN), Global Compact Network Slovakia v spolupráci so Slovenským syndikátom novinárov v stredu (17. júna) zorganizovali odbornú diskusiu „Zapojenie médií do spoločensky zodpovedného podnikania". Približne štyridsať účastníkov z radov samotných médií, firiem, firemných združení neziskových organizácií a tiež Rady pre vysielanie a retransmisiu a Rady pre reklamu sa zhodli, že problematika zodpovedného podnikania má v spravodajstve len veľmi málo priestoru.

Najčastejšou prekážkou pre publikovanie pozitívnych informácií o firmách je strach zo skrytej reklamy, ktorý spôsobujú najmä nezrovnalosti vo výklade legislatívy. Odborníci na čele s predsedníčkou Slovenského syndikátu novinárov Zuzanou Krútkou a členkou prezídia Rady pre reklamu Zuzanou Mistríkovou, vysvetlili, že naša legislatíva nebráni publikovaniu informácií o spoločensky zodpovednom podnikaní, pretože nejde o reklamu. Peter Robl z Business Leaders Forum poukázal, že úlohou médií je aj kultivovať, a tú si nesplnia pokiaľ budú prinášať len negatívne spravodajstvo, aj keď z hľadiska „news values“ (informačnej hodnoty) sú oveľa atraktívnejšie.

Slovenský syndikát novinárov na základe diskusie vypracoval východiská, ako dosiahnuť, aby sa téma zodpovedného podnikania v médiách objavovala frekventovanejšie:

  • aby vedenia redakcií podporovali novinárov, ktorí sa chcú téme venovať,
  • aby si jednotlivé mediálne domy tiež osvojili pravidlá SZP a uplatňovali ich vo svojom biznise,
  • aby sa v komunikácii firiem s novinármi a predovšetkým v komunikácii novinárov s verejnosťou menej používal pojem SZP a aby sa dôraz kládol na zodpovedné podnikanie resp. jeho jednotlivé oblasti,
  • aby firmy robili starostlivý výber informácií o SZP, ktoré poskytujú médiám a aby pritom zohľadnili typ média a okruh jeho recipientov,
  • aby firmy spolupracovali so serióznymi mediálnymi podnikmi obojstranne, a teda ich činnosť podporovali aj platenou inzerciou a reklamou.