iTunes zjednotí ceny

Krátka správa

Britskí užívatelia služby iTunes platili za stiahnutú hudbu viac, ako užívatelia z ostatných členských krajín EÚ. Už v roku 2004 voči tomu vzniesla námietku spotrebiteľská organizácia „Which?“. Po tomto oficiálnom podaní sťažnosti na cenovú politiku začala Komisia prípad oficiálne skúmať.

Ak si chceli Briti stiahnuť hudbu v elektronickom formáte, boli nútení zaplatiť o 20% viac ako ostatní Európania. V období 2004 – 2007 sa však vzájomný kurz libry a eura zmenil, čoho výsledkom je, že súčasný cenový rozdiel predstavuje už len 6%. Pre ilustráciu, za jednu stiahnutú skladbu zaplatí užívateľ belgického iTunes 0,99 eura, zatiaľ čo za rovnakú mp3-ku musí britský poslucháč zaplatiť 79 pencí (v prepočte 1,05 eura).

Spoločnosť Apple včera oznámila, že v priebehu nasledujúceho polroka zníži cenník služieb svojho britského portálu tak, aby boli ceny v celej EÚ rovnaké. Ide o výsledok rozhovorov medzi komisárkou Neelie Kroes, zodpovednou za hospodársku súťaž, a Steva Jobsa, výkonného riaditeľa Apple.

Hoci budú Európania využívať služby za rovnaké ceny, aj naďalej budú nútení využívať len služby svojho národného servera. Znamená to, že napríklad nemecký či španielsky užívateľ sa nemôže pripojiť na francúzsky alebo taliansky server iTunes, hoci všetky sú vlastníctvom a v správe tej istej firmy. Apple argumentuje, že súčasný stav je spôsobený rozdielnosťou národných legislatív v oblasti elektronickej hudby. V každej krajine platia iné zákony o ochrane autorského práva. Apple musí podpisovať separátne zmluvy s každým hudobným vydavateľstvom pre konkrétnu krajinu. Nie všetky vydavateľstvá sú ochotné poskytnúť celoeurópsku licenciu. Majú na to rovnaký dôvod, už spomenutú rozdielnosť národných legislatív. Európska komisia taktiež uznala, že takýto prístup Apple a hudobných vydavateľstiev je v súlade s právom EÚ a žiadnym spôsobom nezasahuje do slobody obchodnej súťaže.

Hoci je harmonizácia cien služieb iTunes v jednotlivých krajinách významným krokom, skutočná integrácia trhu s elektronickou hudbou je nateraz v nedohľadne. Ďalším stimulom pre paneurópsku harmonizáciu  by mohla byť nová licenčná politika hudobných vydavateľstiev. Pokiaľ sa totiž niektoré z nich zdráhajú vydať licencie pre trhy istých krajín, o harmonizácii ako takej sa dá uvažovať len v rovine teórie. Navyše aj ceny licencií pre jednotlivé krajiny sa zvyknú v niektorých prípadoch líšiť.