Koľko nás stojí viacjazyčnosť?

Babylonská veža, Pieter Bruegel starší, 1563

Krátka správa

Viacjazyčnosť je v bruselskom prostredí vnímaná ako jedna zo základných hodnôt, na ktorých sa buduje integračný projekt. Odhliadnuc od toho, že mnohí kritici označujú portfólio „viacjazyčnosti“ istým spôsobom za bezvýznamné a zbytočné, faktom je, že po poslednom rozšírení v roku 2007 bolo povýšené na samostatnú agendu jedného komisára. Stal sa ním rumunský nominant Leonard Orban. V rozhovore pre EurActiv vyjadril, že toto trochu netradičné portfólio pokladá za niečo, cez čo „má príležitosť budovať niečo nové.“ (EurActiv 07/06/07).

Koľko však európskych platcov dane budovanie niečoho takéhoto nového reálne stojí? Ako na svojej stránke uvádza Európsky parlament, v roku 2006 stála prekladateľská a tlmočnícka aktivita hlavné európske inštitúcie spolu cca 800 mil. eur. Dôsledkom toho je situácia taká, že tretina celkového rozpočtu Parlamentu putuje len na zaplatenie prekladov.

V období 2005 – 2006 preložili zverenci slovenského komisára Jána Figeľa viac ako dva milióny stránok oficiálnych a pracovných dokumentov. Po tom, čo táto jazykmi vyzbrojená „armáda“ prešla pod autoritu Leonarda Orbana, v prvej polovici roka 2007 bolo preložených približne 673 tis. stránok textu. Takáto intenzívna aktivita si vyžaduje, aby bolo každý deň v roku k dispozícii v priemere asi 2000 prekladateľov a 80 tlmočníkov (zdroj: Európsky parlament).

Dôležitosť bola jazykovej diverzifikácii daná už na počiatku EHS. V roku 1958 bolo ako vôbec prvé nariadenie prijaté to, ktoré definovalo oficiálne jazyky Spoločenstva. Do súčasnosti sa ich počet rozrástol na 23: angličtina, bulharčina, čeština, dánčina, estónčina, fínčina, francúzština, gréčtina, holandčina, írčina, litovčina, lotyština, maďarčina, maltčina, nemčina, poľština, rumunčina, portugalčina, slovenčina, slovinčina, španielčina, švédčina a taliančina.

Z tohto množstva vyplýva, že jestvuje spolu 506 rôznych bilaterálnych jazykových kombinácií a Spoločenstvo používa tri rôzne abecedy. Aby však nemuselo dochádzať k takto masívnej prekladateľskej a tlmočníckej činnosti, rieši sa to tým, že všetky prejavy a dokumenty sú prekladané do zopár jazykov, ktoré sú v rámci Spoločenstva najpoužívanejšie. Aby sa v čo najväčšej miere zabezpečila presnosť prenosu obsahovej stránky z jednej jazykovej verzie do druhej, o preklad sa starajú tí, ktorí používajú daný jazyk s materinskou znalosťou.


Na záver niekoľko príkladov, ako môže jedna veta znieť v rozdielnych jazykoch (prameň: Európsky parlament):

  • Благодарим ви, че прочетохте нашия материал! (Bulharčina)
  • Tak for at du læste dette! (Dánčina)
  • Danke fürs Lesen! (Nemčina)
  • Muchas gracias por leer este reportaje! (Španielčina)
  • Paldies par lasīšanu! (Lotyština)
  • Ačiū, kad skaitėte! (Litovčina)
  • Köszönjük, hogy velünk tartott! (Maďarčina)
  • Dankuwel voor het lezen! (Holandčina)
  • Kiitos lukemisesta! (Fínčina)
  • Ďakujeme za prečítanie príspevku! (Slovenčina)