Komisia pracuje na obmedzení počtu anglosaských hovorcov

Európska únia má 23 úradných jazykov, čo sa týka aj všetkých oficiálnych dokumentov. Avšak na zefektívnenie interných postupov a zníženie nákladov, sú iba tri z nich používané ako pracovné jazyky: angličtina, francúzština a nemčina.

Na tlačovom odbore, ako šíriteľovi obrazu Európskej komisie po celom svete, sú väčšinou kľúčové len angličtina a francúzština, s výnimkou najvýznamnejších schôdzí alebo tlačových konferencii komisárov.

V takýchto prípadoch majú novinári k dispozícii simultánne tlmočenie do viacerých jazykov. Od hovorcu sa potom vyžaduje, aby odpovedal v angličtine alebo francúzštine, v závislosti od toho, aký jazyk použije novinár. Čoraz bežnejšie ale je, že angličtina je materinským jazykom hovorcov a v angličtine aj hovorca odpovedá.

Interný dokument ukazuje, že 11 z 26 hovorcov, ktorí už boli pridelení pre nastupujúcu Európsku komisiu sú Anglosasi (vrátaneho hovorcu slovenského komisára Maroša Šefčoviča, ktorým je Michael Mann). Z nich sedem je Angličanov a štyria Íri (EurActiv 21/01/10).

Podľa predbežných správ sa očakáva, že aj dvadsiaty siedmy hovorca, ktorý bude vymenovaný pre rumunského komisára Daciana Ciloşa, bude Angličan.

Pracovníci Komisie pripúšťajú, že aj aktuálny zoznam je výsledkom rokovaní, pretože aj pôvodný tím hovorcov, ktorý navrhli menovaní komisári, zahrňoval približne dvadsať Anglosasov.

Vymenovávania stále prebiehajú a zmeny sú stále možné, potvrdila EK. „Nový hovorcovský tím ešte nie je ustálený,“ potvrdila to šéfka útvaru hovorcov Európskej komisie Pia Ahrenkilde Hansenová. „Nominačný postup stále prebieha a čoskoro bude ukončený,“ zopakovala včera (21. januára) v reakcii na otázky novinárov počas každodennej tlačovej konferencie Komisie v Bruseli.

Španielske predsedníctvo EÚ zdôraznilo, že je „dôležité udržať podiel rôznorodosti vo verejných službách, vrátane hovorcov“.

„Kultúrny pluralizmus je ohrozený“

„Po rozšírení EÚ v roku 2004 sme zaznamenali trend uprednostňovania úradníkov na tlačovom odbore s anglickým materinským jazykom. Poukázalo to na riziko uprednostňovania jazykových kritérií pri výbere hovorcov pred spôsobilosťou alebo komunikačnými schopnosťami,“ povedal Lorenzo Consoli, prezident Medzinárodnej tlačovej asociácie (IPA / API).

„Jazyková prevaha angličtiny môže mať kultúrne a politické dôsledky,“ dodal a pripomenul, že „kultúrny pluralizmus je v ohrození“ ak by sa tento trend nezmenil.

Okrem toho argumentoval, že celá komunikačná politika Európskej komisie by bola ohrozená, ak by sa vykonávala výlučne úradníkmi s anglickým materinským jazykom. Povedal, že majú tendenciu používať výrazy prevzaté z anglickej literatúry či kultúry, ktoré nemusia byť zrozumiteľné pre väčšinu neanglických novinárov.

„Paradoxne hovorcovia, ktorých materinským jazykom je angličtina, riskujú v komunikácii viac chýb ako ich kolegovia iných národností,“ povedal Consoli.

Na zaručenie plurality, API preferuje pomerné rozdelenie miest hovorcov a bráni dvojjazyčný režim, prijatý v tlačovej kancelárii, kde môžu novinári klásť otázky vo francúzštine aj v angličtine.

Avšak aj napriek týmto snahám posledný vývoj ukazuje, že sa inštitúcie EÚ uberajú iným smerom. Okrem počtu anglosaských hovorcov v skutočnosti narastá aj tendencia znižovať objem viacjazyčných tlačových správ.

„Tlačové správy novej vysokej predstaviteľky pre zahraničné veci Catherine Ashtonovej sú takmer výlučne v angličtine, a len zriedka sú nasledované – často s oneskorením – francúzskymi prekladmi,“ posťažoval sa Consoli.

Sarkozy podporuje francúzštinu

Minulý týždeň, bývalý francúzsky premiér Jean-Pierre Raffarin, osobitný vyslanec pre frankofónne krajiny prezidenta Nicolasa Sarkozyho, navštívil Brusel, aby sa prihovoril za lepšiu jazykovú rovnováhu v orgánoch EÚ.

Povedal, že v Paríži bude „priateľsky tlačiť“ na podporu frankofónie, keďže má geopolitické dôsledky pre Európu. Práve tu vidí alternatívu k americko-čínskej G-2. Francúzsky jazyk, ktorý v jeho očiach spája Európu a Afriku, má v tejto súvislosti strategickú úlohu (EurActiv 19/01/10).