Končí sa Európsky rok medzikultúrneho dialógu

Od pondelka do dnes (17.-19. novembra) sa v Paríži koná záverečná konferencia Európskeho roku medzikultúrneho dialógu (ERMD), ktorú spoločne organizujú Francúzske predsedníctvo a Európska komisia. V rámci ERMD, za ktorý bol vyhlásený aktuálny rok 2008, sa uskutočnilo 524 národných podujatí, 406 projektov a členské krajiny nominovali 91 národných „veľvyslancov medzikultúrneho dialógu.“ Hlavné hodnotiace príspevky predniesli:

  • Ján Figeľ, člen Európskej komisie zodpovedný za vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež,
  • Jean Pierre Jouyet, francúzsky štátny sekretár pre európske záležitosti,
  • Christine Albanel, francúzska ministerka kultúry a komunikácie.

Cieľom konferencie, ktorá nesie titul „Nové perspektívy pre interkultúrny dialóg v Európe“, je hľadať ďalšie spôsoby, ako v budúcnosti podporovať politiky EÚ v oblasti kultúrnej diverzity. Hlavným zámerom podujatia bolo vyzdvihnutie skúseností, ktoré jednotlivé členské krajiny a Spoločenstvo získali počas uplynulých mesiacov.

Cieľom ERMD bola podpora dialógu a zdokonaľovanie kultúrneho prostredia v rámci EÚ. Rok 2009, ktorý bude nasledovať, je vyhlásený za Európsky rok kreativity a inovácií.