Kto bude digitalizovať slovenské TV vysielanie?

Rakúska spoločnosť ORS, kanadský koncern Valtech Communications a dve slovenské firmy, Towercom a Telecom Corp. majú záujem budovať infraštruktúru pre digitálne televízne vysielanie na Slovensku. Spomenuté štyri subjekty sa prihlásili do tendra na pridelenie dvoch platforiem DVB-T (tzv. multiplexov MUX1 a MUX2), prostredníctvom ktorých sa bude v našej krajine šíriť pozemské (terestriálne) vysielanie.

Digitalizácia televízneho vysielania na Slovensku a v regióne strednej a východnej Európy je definovaná v stratégii Európskej komisie i2010. Projekty, ktoré sa na jej základe vykonávajú, budú musieť byť uzavreté do roku 2015. Vyhlasovateľom tendra na digitalizáciu je Telekomunikačný úrad SR.

Digitalizácia televízneho vysielania je jednou z priorít komisárky Viviane Redingovej, ktorá je zodpovedná za informačnú spoločnosť a médiá. Štandard DVB-T by mal prispieť k efektívnejšiemu využívaniu rádiového spektra, ktoré má pre praktické dôvody obmedzený rozsah vlnových dĺžok. V júni 2008 Reding predstavila predbežný návrh, podľa ktorého by sa mala jeho väčšia časť prerozdeliť medzi mobilných operátorov, čo má stimulovať rozvoj inovatívnych hlasových a dátových služieb (EurActiv 13/06/08). Komisárka ešte predtým vyjadrila podporu štandardu DVB-H pre to, aby sa stal jednotnou platformou pre šírenie televízneho vysielania v mobilných telefónoch (EurActiv 18/03/08).