Kultúra je pre EÚ dôležitá aj ekonomicky

Pozadie

Európsky štatistický úrad vôbec po prvý krát zhromaždil hlavné dostupné štatistiky o kultúre a kultúrnych aktivitách. Publikácia Štatistiky kultúry obsahuje informácie o zamestnanosti v kultúre, podnikaní, vonkajšom obchode, ako aj výdavkoch na kultúru a účasť ľudí na kultúrnych aktivitách za rok 2005.

Členské krajiny EÚ majú značné kultúrne dedičstvo – nachádza sa v nich takmer 300 s celkovo 700 miest zapísaných do zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO. Okrem toho ale ide aj o významný ekonomický sektor – kultúra zamestnáva v EÚ-27 takmer päť miliónov ľudí, čo je 2,4% pracovnej sily.

Otázky

 • Zamestnanie v kultúre

Podiel kultúry na celkovej zamestnanosti v jednotlivých členských krajinách sa dosť výrazne líši – od 1,1% v Rumunsku, po 3,8% v Holandsku (na Slovensku – 1,8%).

Vo všeobecnosti však platí, že ľudia pracujúci v kultúre majú vyššie priemerné vzdelanie – takmer polovica (celkovo EÚ-27) má ukončené vysokoškolské, alebo zodpovedajúce vzdelanie, čo je približne dva krát viac ako je priemer pre celú pracovnú silu.

Tabuľka: Zamestnanie v kultúre 2005

  Práca v kultúre je však špecifická nižším stupňom sociálnej bezpečnosti. Prácu na dočasný úväzok má v celej Únii 16% pracovníkov v kultúre (priemer pre celú pracovnú silu je 13%). Takmer tretina (29%) pracovníkov v kultúre sú samozamestnané osoby alebo zamestnávatelia, priemer pre celú pracovnú silu je 14%.

  • Kultúra a vzdelávanie

  V akademickom roku 2004-2005 študovalo na univerzitách v EÚ-27 v rozličných odboroch týkajúcich sa kultúry 3,9% z celkového množstva Študentov. Najvyšší podiel mala Malta (10,9%), najnižší Poľsko (1,0%), Slovensko sa nachádzalo pri spodnom konci (/1,8%).

  • Vydavateľský sektor

  Vydavateľský sektor v EÚ-27 zamestnával v roku 2004 750 000 ľudí, tvorilo ho 55 000 firiem. Jeho output mal hodnotu 2,7% celkovej pridanej hodnoty vo výrobe. V tomto porovnaní vedie Británia (5300 vydavateľstiev a 5,5% podiel – Francúzsko má síce najviac vydavateľstiev, 9700, no len 2,4% podiel), najnižší podiel je v Rumunsku (1,1%) a v Českej republike, Írsku a na Slovensku (1,2%).

  Tabuľka: Kultúra – vybrané štatistiky

  • Obchod s umením a starožitnosťami

  V roku 2006 mal export všetkých umeleckých a zberateľských artefaktov, a starožitností, v EÚ hodnotu 4,7 miliardy eur, import 3 miliardy eur. Najväčším exportérom bola Veľká Británia (3,2 miliardy eur), ďaleko za ňou je Francúzsko (0,9 miliardy) a Rakúsko (0,3 miliardy).

  • Návštevy kina

  V roku 2006 navštívili Európania kino 900 miliónov krát, teda každý priemerne 1,9 krát. Najčastejšie chodili do kina Íri (4,2), najmenej často Rumuni (0,1).

  Tabuľka: Participácia na kultúrnych aktivitách

  • Účasť na kultúrnych podujatiach

  Najčastejším spôsobom participácie na kultúrnych podujatiach je pre Európanov sledovanie kultúrneho programu v televízii, alebo počúvanie v rádiu. Priemerne 71% Európanov prečítalo za posledných 12 mesiacov (prieskum Eurobarometra bol realizovaný začiatkom roku 2007) aspoň jednu knihu.