Médiá čelia kríze, v Únii vznikajú projekty, ktoré chcú negatívny trend zvrátiť

Ilustračný obrázok. [Pixabay]

Európska komisia pripravila akčný plán, ktorý by mal európskym médiám pomôcť s financovaním. S podporou audiovizuálneho sektoru počíta program Kreatívna Európa, ktorého rozpočet na ďalších sedem rokov bude 2,4 miliardy eur.

Nezávislé médiá sú neoddeliteľnou súčasťou demokraticky fungujúcej spoločnosti. Ich úlohou je poskytovať verejnosti dôveryhodné informácie, na základe ktorých sa potom môže rozhodovať – či už pri volebných urnách, ako i v každodenných životoch.

Hoci média zohrali v uplynulom roku nezastupiteľnú úlohu, mnoho z nich kvôli pandémii čelí vážnej ekonomickej kríze. Celosvetové výdavky na reklamu podľa údajov marketingovej spoločnosti WARC tento rok klesnú o 10,2 percentného bodu (zhruba 63,4 miliardy dolárov). Práve reklama je pre média jedným z hlavných zdrojov príjmov. Na druhu stranu, veľa médií zaznamenala v dôsledku koronakrízy rekordné počty čitateľov.

Európska komisia si neľahkú situáciu médií uvedomuje, a počíta preto s ich podporou. V decembri zverejnila Akčný plán pre média, ktorého cieľom okrem iného je uľahčiť prístup médií k európskym finančným prostriedkom.

„Média nie sú len hospodárskym odvetvím, ale sú pilierom našej demokracie. Preto je tento plán taký dôležitý,“ uviedla podpredsedníčka Európskej komisie pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová, do ktorá stráži agendu médií. Jourová zároveň už skôr podotkla, že podpora pre médiá neznamená, že by si EÚ mala za peniaze z európskeho rozpočtu „kupovať obsah“.

„Jedna vec je financovať médiá, aby sa udržali na trhu, hlavne regionálne médiá. Ale druhá vec je ich financovanie za účelom umiestnenie propagandy, či kúpenie obsahu aj v spravodajstve, a nie iba v názoroch,“ uviedla behom nedávnej diskusie o budúcnosti médií v digitálnej ére Jourová s tým, že médiá v zložitej ekonomickej situácii sú oveľa náchylnejšie k politizácii, či iným ekonomickým tlakom.

Zdravie, dôvera a novinári: Média potrebujú plán

Otvorený list europoslancov a zástupcov mediálneho sektora vyzýva Európsku komisiu a členské štáty, aby mysleli aj na dopady súčasnej situácie na schopnosť médií plniť svoju úlohu piliera demokracie.

Média potrebujú inovácie

Peniaze ale na záchranu médií nestačia. Pandémia urýchlila proces digitalizácie, čo predstavuje výzvu hlavne pre tradičné tlačené noviny. Práve nové technológie a inovácie pritom môžu médiám pomôcť vyrovnať sa s krízou a s výzvami spojenými s digitalizáciou.

Aj to je myšlienkou pilotného projektu Stars4Media, ktorý sa v priebehu tohto roku napriek pandémii snažil prepájať a podporovať novinárov a expertov z celej Európy. Uchádzači museli mať prax v odbore trvajúcu od dvoch až do desiatich rokov a mohli pochádzať nielen z médií, ale tiež z ďalších sektorov, ktoré k informovaniu ľudí prispievajú – ako napríklad technologické či marketingové spoločnosti.

Zo 41 prihlásených projektov vybrala porota 21 úspešných, na ktorých sa podieľalo celkom 105 profesionálov pochádzajúcich zo 17 krajín. Účastníci získali finančnú aj odbornú podporu od expertov a naučili sa využívať nové digitálne technológie.

Jedným z ocenených projektov sú „Príbehy čierneho mesta“ prinášajúce reportáže o diskriminácii černochov a černošiek žijúcich v Európe. Medzi podporenými je tiež dokument „Na úteku pred minulosťou“ o ľuďoch, ktorí sa rozhodli opustiť domovskú Južnú Ameriku ovládanú autoritárskymi režimami, aby našli útočisko v Európe.

2,4 miliardy eur pre európskych kreatívcov

Podobné projekty, ako je Stars4Media, by mohli pokračovať vďaka podpore z európskeho rozpočtu aj v nasledujúcich rokoch. S podporou audiovizuálneho sektoru počíta program Kreatívna Európa, ktorého rozpočet na ďalších sedem rokov bude 2,4 miliardy eur. Jeho súčasťou bude aj naďalej program MEDIA zamarený práve na mediálny sektor.

Komisia vo svojom mediálnom akčnom pláne naviac navrhla novú iniciatívu MEDIA Invest, ktorej cieľom je mobilizovať do roku 2027 investície vo výške 400 miliónov eur. EÚ chystá tiež nový projekt „NEWS“ zamarený na spravodajské médiá a ich prepájanie so zdrojmi financií, vrátane súkromných investorov.