Minister otvoril Dni európskeho kultúrneho dedičstva

Krátka správa

Aj Slovensko sa zapája do významnej celoeurópskej aktivity, ktorou sú Dni európskeho kultúrneho dedičstva. Slávnostne ich dne otvoril osobne minister kultúry Marek Maďarič. Dni európskeho kultúrneho dedičstva sú významným celoeurópskym podujatím, nad ktorým prevzala záštitu Rada Európy a ktoré každoročne pripomína význam, aký kultúrne dedičstvo nesie v dnešnom procese hľadania koreňov i styčných bodov európskych národov.

Spravidla počas druhého septembrového víkendu tak vo vyše 40 štátoch prebiehajú aktivity a projekty, ktoré približujú bohatstvo európskeho kultúrneho dedičstva širokej verejnosti a umožňujú jej oboznámiť sa i s takými pamiatkovými objektmi, ktoré počas roka nie sú bežne prístupné. 

Na Slovensku ide tohto roku už o 16.ročník Dní európskeho kultúrneho dedičstva, tentoraz s podtitulom „Sídla a krajina“. V rámci slávnostného otvorenia Dní európskeho kultúrneho dedičstva na Slovensku, ktoré spolu s mestom Žilina zorganizovalo Ministerstvo kultúry SR, sa udeľovali tiež prestížne ceny časopisu Pamiatky & múzeá za najvýznamnejšie výsledky v oblasti záchrany, obnovy, propagácie a prezentácie nášho kultúrneho dedičstva.