Na portáloch EÚ bude možno viac nemčiny

„Informácie na stránkach [inštitúcií EÚ] by mali byť, v ideálnom prípade, prístupné v skorom čase vo všetkých oficiálnych jazykoch Spoločenstva,“ zhodli sa poslanci EP v rezolúcii, ktorú schválili 20. novembra prevažnou väčšinou hlasov (509 hlasovalo za dokument). Súčasne vyzvali Radu, aby na stránkach aktuálneho predsedníctva „používala jazyky, ktorými sa hovorí najviac, v závislosti od prioritného rebríčka.“ Inými slovami, europoslanci si želajú, aby sa stránky „sprístupnili v nemčine.“

Nemčina je spoločne s angličtinou a francúzštinou nielen oficiálnym jazykom EÚ, ale i pracovným jazykom inštitúcií. Napriek tomu je však stránka blížiaceho sa Českého predsedníctva prístupná len v anglickej, francúzskej a českej verzii. Pre porovnanie, súčasné Francúzske predsedníctvo preložilo svoj web do všetkých troch pracovných jazykoch. Naviac, prevažnú časť informácií poskytuje aj v španielčine a taliančine a vybrané informácie dokonca vo všetkých 23 oficiálnych jazykoch EÚ.

Rezolúcia EP, ktorej autorom je Rainer Wieland (EPP-ED, DE), sa vzťahuje na sťažnosť z roku 2004, ktorá bola adresovaná Európskemu ochrancovi práv. Nemecká jazyková asociácia (VDS) podala sťažnosti na vládam Holandska a Luxemburska pre nesprístupnenie internetových prezentácií dotýkajúcich sa ich predsedníctiev v nemeckom jazyku. Ombudsman vtedy konštatoval, že Rada pochybila.

Súčasná rezolúcia nie je prvým dokumentom, ktorý vyzýva na posilnenie používania nemeckého jazyka. Na začiatku roka vyzval nemecký spolkový poslanec za CDU, Klaus-Peter Wilsch, aby boli všetky oficiálne stránky európskych inštitúcií, ako i všetky relevantné dokumenty, automaticky prekladané do nemeckého jazyka. „Nemecký jazyk musí byť prinajmenšom daný na úroveň angličtiny a francúzštiny“, povedal Willsch a dodal, že „diskriminácia“ voči nemčine v EÚ „nemôže pokračovať“ (EurActiv 31/01/08).