Náklady na preklady treba znižovať

Krátka správa

Európsky parlament schválil 10. júla správu europoslanca Alexandra Stubba (EPP-ED), v ktorej sa uvádza, že v európskych inštitúciách sa ročne minie 26 miliónov eur na objednané, ale nevyužité prekladateľské služby.

Náklady na preklady sa v Európskom parlamente, Komisii a Rade EÚ vyšplhali za rok 2005 až na 511 miliónov eur. Správa hovorí o potrebe zavedenia efektívnych metód na zhodnotenie produktivity k vynaloženým nákladom, vymedzenie celkovej potreby prekladov, zavedenie lepšej organizácie prekladateľských služieb, kontroly kvality a zvyšovanie medziinštitucionálnej spolupráce.

Alexander Stubb vyhlásil: „Fínština, švédština a maltézština nemôžu byť jedinými pracovnými jazykmi inštitúcií. Nie je však potrebné prekladať všetko do všetkých oficiálnych jazykov. Napríklad v parlamentných výboroch stačí preloženie do jazykov, ktoré používajú členovia dotyčného výboru. Zvyšné preklady môžu byť uskutočnené v prípade požiadania.“

Alexander Stubb povedal: „Opatrnosť pri vynakladaní prostriedkov na preklady je našou povinnosťou voči daňovým poplatníkom.“ Tento europoslanec, ktorý taktiež navrhol nahradenie prekladov doslovných správ parlamentných plenárnych zasadnutí internetovou službou, kde je už možné sledovať videozáznamy vo všetkých jazykoch, dodal: „Používanie internetu je v dnešných časoch nevyhnutnosťou a môže nám pomôcť pri významných úsporách.“

Vo svojej správe však zdôraznil, že viacjazyčnosť je jedným z hlavných prínosov EÚ. Vyhlásil: „Jazykové služby v EÚ, prekladateľstvo aj tlmočníctvo, činia menej ako jedno percento celkových nákladov v EÚ. Nie je to taká veľká cena za demokraciu a efektívnu spoluprácu.“