Návrh na zníženie DPH na knihy v súlade s EÚ

Krátka správa

Návrh ministra kultúry na zníženie dane z pridanej hodnoty na knihy je plne v súlade s európskou praxou. Aj Európska komisia zaraďuje knihy medzi tovary, na ktoré je odporúčané uplatňovať zníženú sadzbu DPH, ak takú krajina uplatňuje. Ak Marek Maďarič napokon presadí svoj návrh v parlamente – čo je veľmi pravdepodobné, vzhľadom na súhlas ministerstva financií – Slovensko sa síce zaradí medzi väčšinu európskych krajín so zvýhodnenou sadzbou, ale aj tak bude naša DPH na knihy stále patriť medzi vyššie.

Porovnanie údajov o výške DPH na knihy v rámci EÚ dokazuje, že iba výnimočne nájdeme krajinu s vyššou sadzbou ako u nás navrhovaných 10 percent. Najvyššiu úroveň dosahuje Dánsko – 25 percent. V susednom Rakúsku majú DPH na knihy vo výške 10 percent, inak sa táto sadzba vo väčšine  „starých“ členských krajín pohybuje od troch (Luxembursko) do ôsmich (Fínsko) percent.

Aj spomedzi nových členských krajín nás vo výške DPH na knihy „predbieha“ iba jediná krajina – Bulharsko (22 percent). S výnimkou Slovinska a Rumunska je naša terajšia DPH vyššia oproti ostatným až takmer 4-násobne. Iba v Slovinsku platia ľudia v kníhkupectvách DPH vo výške 8,5 percenta a v Rumunsku 7 percent, vo všetkých ostatných krajinách je DPH na knihy rovnaká – 5 percent.

Výnimkou je Poľsko, ktoré na knihy uplatňuje nulovú sadzbu DPH podobne ako spomedzi „starých“ členských krajín Únie Veľká Británia a Írsko. Aj Estónsko uplatňuje nulovú sadzbu na tie knihy, ktoré získajú podporu ministerstva školstva a sú určené ako pomôcka na vzdelávanie. Nulovú DPH má aj Nórsko, ktoré je členom Európskeho hospodárskeho priestoru.

Minister kultúry Marek Maďarič teda prichádza s relatívne konzervatívnym „európskym“ návrhom. Takmer desaťpercentné zníženie DPH by malo priniesť nielen zníženie konečných cien, ale predovšetkým by malo umožniť slovenským vydavateľom vydávať viac kníh, aj náročnejších na náklady, výraznejšie by to mohlo podporiť domácu literatúru. V kontexte celkových príjmov štátneho rozpočtu, špeciálne z dane z pridanej hodnoty, je predpokladaný výpadok zanedbateľný. Najmä pri rastúcich daňových príjmoch nebude mať žiadne negatívne dopady na hospodárenie štátu.

M. Maďarič však môže takto dostať Slovensko medzi normálne európske krajiny.