Nepočujúci z Európy smerujú do Nitry

Logo Medzinárodného festivalu kultúry nepočujúcich

Krátka správa

“Každý sme iný a predsa sme si rovní”, toto motto zaznieva od pondelka 21. januára 2008 v Nitre. Koná sa tam v poradí už 5. ročník Medzinárodného festivalu kultúry nepočujúcich sv. F. Saleského.

Poslaním Festivalu je spájať ľudí. Vyjadruje to aj logo akcie – posunok spojenia vsadený do obrazu sveta. Organizátori tak chcú prispieť k spájaniu sa počujúcich a nepočujúcich. Kultúry dvoch jazykovo odlišných komunít (počujúcej a sluchovo postihnutej) by sa mali vzájomne dopĺňať a nie konkurovať si. Veľmi podstatným cieľom je podpora medzikultúrneho dialógu. Európska komisia vyhlásila rok 2008 za rok, ktorý sa nesie v duchu tejto myšlienky (EurActiv 08/01/08). Festival vytvára priestor na prezentáciu kultúrnych tradícií a hodnôt sluchovo postihnutých umelcov z krajín EÚ.

V rámci programu vystúpi 23 divadelných súborov (z toho 11 profesionálnych). Svoje umenie prídu ukázať nepočujúci z Česka, Francúzska, Holandska, Maďarska, Poľska, Rakúska, Rumunska, Slovinska, Talianska, Veľkej Británie a hosťujúceho Slovenska. Organizátori očakávajú účasť 270 umelcov. Súčasťou Festivalu bude aj Odborný seminár, na ktorom so svojimi príspevkami vystúpia: Darina Tarcsiová (SK), Erich Mistrík (SK), Zoja Mikotová (CZ), Simon Houriez (FR), Emmanuel Canica (FR), Gerdinand Wagenaar (NL), Isolte Avila Degraal (UK), David Bower (UK) a iní.

Záštitu nad podujatím prevzali: slovenský komisár Ján Figeľ, minister kultúry SR Marek Maďarič, primátor mesta Nitra Jozef Dvonč a nitriansky biskup Marián Chovanec.

Projekt je organizovaný občianskym združením Effeta v spolupráci s DIFA JAMU (CZ), Effatha (NL), Conte Sur Tes Doigts a CinéSourds (obe FR). Hlavnými partnermi podujatia sú: Mesto Nitra – kandidát na titul Európske hlavné mesto kultúry 2013 (EurActiv 19/12/07) a Program Kultúra (Európska komisia – DG vzdelávanie a kultúra).

Festival potrvá až do nedele 27. januára 2008. Oficiálny plagát s programom nájdete na tejto linke.