Neprerušujte TV filmy reklamou!

Švédsky najvyšší súd rozhodol, že umelecká hodnota filmu a nerušený divácky zážitok sú nadradené reklamným záujmom televízie. Režiséri Vilgot Sjoeman a Claes Eriksson úspešne zažalovali švédsku televíziu TV4 za prerušovanie ich filmu reklamnými prestávkami. Vyhlásili, že nikdy nedali televízii súhlas na takéto „rozbitie ich diela.“ Informovala o tom BBC.

Súd im dal za pravdu a nariadil TV4 zaplatiť súdne trovy 50 tisíc eúr. V rozsudku sa uvádza: „Aj keď sa reklama umiestni medzi dve scény, narúša to dejovú líniu a scénosled v rozpore s tým, ako ho navrhli režiséri.“

Claes Eriksson je s rozsudkom spokojný: „Toto rozhodnutie súdu znamená, že v budúcnosti už budú o umiestnení reklamy vo filmoch rozhodovať režiséri,“ vyhlásil pre AFP. Väčšina švédskych režisérov však podpisuje súhlas s reklamnými predelmi ich filmov ešte pred nakrúcaním, keďže je to cesta, ako získať nevyhnutné financie.

Vo Švédsku platí prísny zákon o regulácii televíznej reklamy, na základe ktorého už TV4 zaplatila niekoľko pokút. Legislatíva hovorí, že „reklamná prestávka môže byť vložená do TV programu iba takým spôsobom, ktorý nenarúša jeho integritu a umeleckú hodnotu a kde by bolo toto prerušenie prirodzené aj za iných okolností.“ Navyše, reklama sa nesmie v televízii objavovať v cykloch kratších ako 45 minút.