Novinárska cena v oblasti zdravia

Cieľom ceny je podporiť diskusiu o problematike zdravotníctva v EÚ a najmä o desiatich iniciatívach predstavených v rámci kampane Európa pacientom. Iniciatívy sa týkajú oblastí ako práva pacientov pri poskytovaní cezhraničnej starostlivosti, bezpečnosť pacientov, ojedinelé ochorenia, darcovstvo orgánov a transplantácie, rakovina, pracovná sila v zdravotníctve, očkovania proti chrípke a očkovania detí, duševné zdravie a primerané užívanie antibiotík.

Do súťaže sa prijímajú články uverejnené v tlačených alebo elektronických publikáciách v období od 2. júla 2008 do 15. júna 2009. Novinári môžu články zaslať prostredníctvom online formulára na internetovej stránke Európa pacientom. Na tejto internetovej stránke sú k dispozícii aj ďalšie podrobnosti týkajúce sa pravidiel a podmienok súťaže.

Výber víťaza sa uskutoční v dvoch fázach: v prvej fáze vyberú národné poroty finalistu za každý členský štát. V druhej fáze vyberie európska porota víťaz a novinárov, ktorí sa umiestnili na druhom a treťom mieste.

Na jeseň 2009 bude 27 finalistov pozvaných do Bruselu na mediálny seminár o otázkach zdravia v EÚ a na udeľovanie prestížnej ceny, ktoré organizuje komisárka Androulla Vassiliouová. Prvá cena bude 5 000 EUR, druhá cena 3 000 EUR a tretia cena 2 000 EUR.

Komisia uvažuje, že sa novinárska cena stane každoročným podujatím, prípadne sa rozšíri aj o audiovizuálne médiá. Bude to závisieť od úspechu a skúseností získaných počas tohto ročníka.