O „Europeanu“ má záujem nezvládnuteľne veľa Európanov

Európska digitálna knižnica Europeana prilákala včera počas prvej hodiny svojej on-line prevádzky viac ako 10 miliónov návštevníkov. Servery nápor nezvládli a poskytovanie služieb knižnice sa preto odložilo na polovicu decembra. Ako informuje oficiálna stránka europeana.eu, „robíme, čo môžeme, aby sme Europeanu čo najskôr opäť otvorili v robustnejšej verzii.“

Multimediálna online knižnica Europeana mala od včera poskytovať svojim návštevníkom viac ako dva milióny kníh, máp, nahrávok, fotografií, malieb, filmov a archívnych dokumentov v digitálnej podobne z archívnych knižníc vo všetkých 27 členských krajinách EÚ. Portál mal byť prístupný vo všetkých oficiálnych jazykoch Spoločenstva a jeho obsah sa mal poskytovať návštevníkom bezplatne.

„Pomocou Europeany prepojíme konkurenčnú výhodu EÚ v oblasti komunikácie a sieťových technológií s naším kultúrnym dedičstvom. Európania budú mať rýchly a jednoduchý prístup k obrovským zdrojom našich rozsiahlych zbierok, a to prostredníctvom jedného portálu. Europeana je oveľa viac než len knižnica. Bude skutočným dynamom podnecujúcim Európanov 21. storočia, aby sa vydali v šľapajách kreatívnych a inovatívnych predchodcov, akými boli popredné osobnosti renesancie,“ komentoval prínos Europeany José Manuel Barroso, predseda Európskej komisie, a dodal, že „kultúra je v samotnom jadre európskej integrácie.“

„Europeana predstavuje možnosť podnikať výpravy v čase, za hranice a do nových pohľadov na kultúru. A nielen to, pomocou interaktívnych stránok a nástrojov bude spájať ľudí s ich dejinami a navzájom so sebou“, doplnila Viviane Redingová, komisárka EÚ pre informačnú spoločnosť a médiá. Súčasne vyzvala členské štáty, knižnice a archívne inštitúcie, aby prispeli obsahom k spoločnému európskemu projektu tak, aby Europeana „v roku 2010 obsahovala aspoň 10 miliónov objektov.“

Pôvodným zámerom, ktorý sa Európska komisia snaží stále dodržať, je sprístupnenie knižnice európskej verejnosti pred blížiacimi sa Vianocami. Redingová vyjadrila vôľu podporovať rozširovanie kapacít knižnice aj po jej spustení:

  • v rokoch 2009 – 2010 vyčlení na rozvoj elektronických knižníc 69 mil. eur z Výskumného programu EÚ,
  • v rovnakom období (2009-10) pôjde na sprístupnenie európskeho kultúrneho dedičstva EÚ suma 50 mil. eur z Európskeho programu pre konkurencieschopnosť a inovácie.

Financovanie z komunitárnych fondov bude samo o sebe nepostačujúce. Odhaduje sa, že sprístupnenie piatich miliónov knižných titulov v elektronickej podobe si vyžiada prostriedky vo výške 225 mil. eur. Okrem toho si celoeurópsky projekt kladie za cieľ postupne sprístupniť aj rôzne rukopisy a výtvarné diela. Preto Komisia vyzvala členské krajiny a národné inštitúcie, aby s cieľom získať ďalších partnerov projektu oslovili aj súkromný sektor (EurActiv 15/08/08).