Orban vyzval Francúzsko, aby presadzovalo multilingválnu EÚ

Krátka správa

Počas nedávnej návštevy Francúzska, komisár EÚ pre multilingválnosť Leonard Orban využil príležitosť, aby predstavil svoju politickú agendu na budúci rok a vyjadril úmysel posilniť spoluprácu s krajinou, ktorá bude od júla budúceho roku na čele EÚ. Orban navštívil Paríž 19. – 20. júla.

„Je potrebné začať spoluprácu s Francúzskom v oblasti multilingválnosti“, povedal publiku zloženom z politikov, vrátane francúzskej ministerky pre vyššie vzdelávanie a výskum Valerie Pecresse a prezidenta Mouvement des Enterprises de France (MEDEF) Laurenca Parisota.

Komisár Orban vyzdvihol tri oblasti politiky pre roky 2007-2008: podpora konkurencieschopnosti, rozvíjanie a zavádzanie multilingválnosti. Podľa nedávnej štúdie britského National Centre for Languages, 11% malých a stredných podnikov stráca trhy kvôli deficitu jazykových znalostí.

Komisia, v snahe nájsť riešenie, zorganizuje v spolupráci s európskymi firemnými organizáciami konferenciu na tému “Jazyky robia naše obchody“ 21. septembra v Bruseli. Cieľom je podporiť výuku cudzích jazykov v EÚ tak, aby boli občania EÚ schopní komunikovať aspoň v dvoch iných jazykoch než je ich materinský – v súčasnosti 56% Európanov hovorí len jedným jazykom.

„Treba poznamenať, že cieľ multilingválnosti má prierezovú povahu,“ povedal Orban na tlačovej konferencii.

„Interaguje s inými politikami EÚ ako kultúra, vzdelávanie, komunikácia, sociálna politika, zamestnanosť, spravodlivosť, sloboda a bezpečnosť.“

Rok 2008 bol už označený za Európsky rok medzikultúrneho dialógu. Orban si je vedomý nespokojnosti Francúzska s dominanciou angličtiny ako oficiálneho pracovného jazyka na úkor francúzštiny. „Pred rozšírením EÚ v roku 2004 bolo len 11 oficiálnych jazykov. Dnes ich má EÚ 23, no rozpočet vzrástol len o 20%.“

Multilingválnosť predstavuje 1% z rozpočtu EÚ, okolo €1,1 miliardy ročne.