Otvorený spor o digitálne vysielanie

Krátka správa

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) obvinil Slovenskú televíziu a komerčné televízie, že svojím postojom ohrozujú digitalizáciu vysielania na Slovensku. „V skutočnosti svojimi neúmernými požiadavkami sa snažia tento proces zablokovať,“ uvádza sa v jeho vyhlásení. „TÚ SR prakticky v priebehu celého minulého roka vychádzal, v záujme zabezpečenia hladkého prechodu z analógového na digitálne vysielanie, analógovým vysielateľom v ústrety. Túto skutočnosť potvrdzujú v memorande samotní vysielatelia, podľa ktorých na poslednom stretnutí dňa 14. decembra 2007 z 21 pripomienok ostali otvorené iba tri sporné body.“

TÚ SR tvrdí, že ak by akceptoval požiadavky vysielateľov, ohrozilo by to prechod z analógového na digitálne terestriálne (pozemské) vysielanie. „Deje sa tak napriek tomu, že úrad sa v návrhu plánu prechodu sústreďuje predovšetkým na začatie pravidelného digitálneho vysielania (DVB-T) na tých frekvenciách, ktoré sa v súčasnosti voľné a nevyužívajú sa pre analógové TV vysielanie. Ich spustením teda nemôže byť nijakým spôsobom negatívne ohrozený súčasný rozsah územného pokrytia republiky signálom analógových vysielateľov.“

TÚ SR považuje „požiadavky, aby privátne televízie určovali, kde a kedy bude štát spúšťať digitálne vysielanie, aké podmienky má štát stanoviť vo výberovom konaní na poskytovateľa digitálnej siete, kto má byť členom výberovej komisie“ za „protizákonné a pre úrad principiálne neprijateľné“. Čuduje sa, že sa k súkromným televíziám pripojila aj STV, hoci v susedných krajinách sú práve verejnoprávne televízie lídrami digitalizácie. Podľa úradu je ešte čudnejšie, že digitalizáciu takto brzdia TA3 a TV JOJ, ktorým by sa zvýšilo pokrytie územia ich vysielaním. „Obavy zo straty privilegovaného postavenia na mediálnom a súvisiacom reklamnom trhu garantovaného nedostatkom analógových frekvencií pre nové televízie sú však zrejme silnejšie ako benefity digitalizácie a v konečnom dôsledku aj ako záujem vlastných televíznych divákov, ktorým televízie tak často a radi argumentujú,“ konštatuje TÚ SR.

Všetky štyri televízie sa spoločne bránia, že v poslednej verzii plánu prechodu na digitálne vysielanie „chýbajú niektoré z potrebných pravidiel pre prechod na digitálne vysielanie“. Podľa nich to ohrozí pokrytie Slovenska digitálnym signálom, možnosť jeho príjmu i kvalitu informačnej kampane. Televízie sa obávajú, že diváci nebudú mať dosť set top boxov – zariadení, bez ktorých digitálny signál bežné televízory nechytia.

Televízie sa obávajú, aby „bol proces prechodu na digitálne terestriálne vysielanie čo najplynulejší a televízny divák pocítil minimum problémov s touto zmenou týkajúcou sa jeho každodenného života.“ Preto chcú s TÚ SR ďalej o pláne prechodu diskutovať a jeho „súčasné stanovisko je pre vysielateľov neprijateľné“.