Paramount sa vyhne pokute za geo-blocking

Paramount Pictures

Filmové štúdiá Paramount Pictures, (zdroj: minkey8885/Flickr)

Európska komisia sa v januári 2014 začala zaujímať o sériu bilaterálnych dohôd, ktoré uzavreli americké filmové spoločnosti a predplatená televízia Sky UK. Paramount Pictures sú prvým filmovým štúdiom, ktoré sa vzdalo sporných ustanovení.

Paramount v zmluve so Sky UK žiadal, aby svoju dostupnosť obmedzili iba na územie Veľkej Británie a Írska. Tento typický príklad geo-blockingu znevýhodňoval občanov EÚ na základe miesta ich pobytu.

Vyšetrovanie Komisie ukázalo, že diváci mimo Britských ostrovov nemajú možnosť sledovať satelitné ani online vysielanie britského kanálu. Štúdio chcelo tiež docieliť teritoriálnu exkluzivitu Sky. Výsledkom by bolo porušenie pravidiel hospodárskej súťaže a neželaná parcelácia trhu s televíznym vysielaním.

Komisia na to v júli 2015 zareagovala zverejnením svojej námietky. Po ďalších 9 mesiacoch, v apríli 2016, navrhli Paramount Pictures ústupky. Tie sa tentoraz vzťahujú na celý Európsky hospodársky priestor a v zásade sa zriekajú sporných článkov dohody.

Vďaka tomu, že európska exekutíva pristúpila na dohodu s Paramountom, stanú sa pre neho ústupky právne záväzné. Takéto ukončenie vyšetrovania umožňuje nariadenie o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže.

Kým Paramount sa takto vyhne ďalšiemu vyšetrovaniu, päť veľkých filmových spoločností (Disney, NBCUniversal, Sony, Twentieth Century Fox a Warner Bros), ktoré so Sky UK uzavreli podobné dohody, Komisia naďalej vyšetruje.