Paríž využije „priateľský tlak“ na používanie francúzskeho jazyka

Minulý štvrtok (14. januára) Raffarin vyhlásil, že Francúzsko bude „jemné, ale pevné" pri dosahovaní lepšej rovnováhy jazyka v inštitúciách EÚ.

Posolstvo bolo adresované predsedovi Rady EÚ Hermanovi Van Rompuyovi, predsedovi Európskej komisie Josému Manuelovi Barrosovi a predsedovi Európskeho parlamentu Jerzymu Buzekovi, s ktorými Raffarin viedol rozhovory počas jeho jednodňovej návštevy.

Podpora frankofónie má geopolitické dôsledky pre Európu, tvrdí Raffarin. Práve tu vidí alternatívu k americko-čínskej G-2. Francúzsky jazyk, ktorý v jeho očiach spája Európu a Afriku, má v tejto súvislosti strategickú úlohu.

Po rozšírení Únie v roku 2004 o krajiny strednej a východnej Európy, sa zväčšilo riziko, že francúzsky jazyk by mohol byť vylúčený z inštitúcii EÚ, argumentoval Raffarin. Od tej doby sa Francúzsko snaží motivovať úradníkov a diplomatov východnej Európy viac sa učiť po francúzsky.

Bývalý premiér, ktorý odstúpil po francúzskom odmietnutí európskej ústavy v referende v roku 2005, povedal, že je vysoko motivovaný svojím novým poslaním a svojej úlohe mimoriadneho vyslanca frankofónie prikladá „ťažkú váhu“.

EurActiv chcel vedieť, ako by mimoriadny vyslanec zhodnotil skutočnosť, že niekoľko vymenovaných komisárov, vrátane vysokej predstaviteľky pre zahraničné veci Catherine Ashtonovej, nehovoria po francúzsky. Raffarin očakáva, že už prebiehajúci jazykový vzdelávací program čoskoro prinesie ovocie.

Dvanásti komisári, ktorí dnes opúšťajú svoj úrad pred nástupom do úradu nehovorili po francúzsky. Teraz už „jazykom Moliéra“ hovoria, dodal.

Po tom, ako niekoľko krajín strednej a východnej Európy vstúpilo do EÚ, má dnes Medzinárodná organizácia frankofónie (OIF) vo svojich radoch 15 z 27 členských krajín, povedal Raffarin. Bulharsko a Rumunsko sa stali riadnymi členmi a Česká republika, Slovensko, Lotyšsko, Litva a Maďarsko majú štatút pozorovateľa OIF.

Paríž sa bude snažiť, aby francúzština ostala jedeným z troch pracovných jazykov EÚ, rovnako ako angličtina a nemčina. Raffarin tiež pripomenul, že bude trvať na tom, aby bolo do inštitúcií EÚ menovaných viac hovorcov ovládajúcich francúzštinu.