Pohotovostné služby chcú lepšiu rádiovú frekvenciu

Európske rádiové siete, predovšetkým siete mobilných operátorov, musia v čase výskytu krízových udalostí čeliť veľkému náporu užívateľov. V dôsledku záťaže neraz skolabujú. Výpadok komunikačných spojení nespôsobuje problémy len bežným občanom, ale aj pohotovostným službám, pre ktoré je funkčnosť spojenia predpokladom pre úspešnosť ich zásahu.

Testom (ne)spoľahlivosti bezdrôtových komunikácií boli najmä teroristické útoky v Londýne a Madride. Spoločnosti Motorola a EADS, ktoré sú lídrami v poskytovaní komunikačných technológií pre policajtov, hasičov, nemocničných lekárov a záchranárske tímy, požiadali tím expertov o vypracovanie správy “Bezpečnosť je prvoradá.”

Problémom európskych núdzových zložiek je, že podľa súčasných harmonizovaných pravidiel majú v rádiových sieťach vymedzenú len určitú časť v šírke 5MHz. To postačuje len na hlasovú komunikáciu. Riešenie núdzových situácií si však často vyžaduje aj zdieľanie a prenos dát rôzneho druhu. Štúdia tiež upozorňuje, že mnohé mestá už za bežných okolností využívajú celú šírku 5 MHz a ak by mali byť spoľahlivo pripravené len na hlasovú komunikáciu vo výnimočných chvíľach, potrebovali by bezdrôtové pásmo rozšíriť aspoň na 15 MHz.

Najvhodnejším rozsahom pre pohotovostné služby je časť tzv. UHF rozsahu vo frekvenčnom pásme 400-800 MHz. Súčasne je však táto rádiová oblasť najžiadanejšou zo strany komerčných prevádzkovateľov. Televízie a mobilní operátori neraz bojujú o ovládnutie čo najväčšej časti rozsahu.

Pohotovostné zložky však nečelia len konkurenčnému tlaku zo strany alternatívnych komerčných užívateľov UHF. Problémom sa pre ne môže v blízkej dobe stať aj politika Európskej komisie. Brusel tvrdí, že pásmo 400-800 MHz nie je zatiaľ využité naplno. K efektívnejšiemu využitiu by podľa Exekutívy EÚ prispelo zrušenie súčasnej pevnej alokácie jednotlivých frekvencií. Jednotlivé pásma by boli prideľované komerčným užívateľom flexibilne vzhľadom na regionálne špecifiká a aktuálne potreby. V praxi by to znamenalo, že do danej šírky rádiového pásma by sa “vtesnalo” viacej komunikačných kanálov súčasne, teda bezdrôtové siete by boli ešte zraniteľnejšie voči nárazovým preťaženiam, než sú v súčasnosti.