PR manažéri plytvajú časom novinárov

„Väčšina PR zamestnancov plytvá oboma – časom žurnalistov a tiež väčšinou svojho času,“ konštatuje prieskum APCO, ktorého závery boli publikované 8. mája. V rámci prieskumu bolo oslovených 1.614 novinárov, no anketu zodpovedalo len 121 z nich. Takmer každý deviaty pôsobil ako vyslaný reportér v Bruseli, ktorý sa považuje za najväčšie centrum európskeho spravodajstva.

Na otázku, či PR manažéri a zamestnanci rozumejú požiadavkám a profesii novinárov, žurnalisti odpovedali:

  • 32% si myslí, že áno
  • 49% pokladá aktivitu PR profesionálov za stratu času
  • 19% si myslí, že PR zamestnanci vôbec nerozumejú požiadavkám novinárov.

Jeden respondent, ktorý vyplnil dotazník anonymne, za vhodný PR servis pokladá najmä „ponúkanie prístupu k expertom alebo údajom, ku ktorým je inak zložité dostať sa.“

APCO závery výskumu komentovalo vyhlásením, podľa ktorého „si žurnalisti želajú brať do úvahy dobré príbehy a pozadie – zvlášť ak sú aktuálne a exkluzívne.“ Dodáva, že väčšina novinárov vydáva zo seba to najlepšie aj napriek zložitým okolnostiam.

Brandon Mitchener, riaditeľ bruselskej kancelárie APCO, si myslí, že služba PR by sa mala chápať v širšom kontexte: „Medzi PR zamestnancov možno započítať hovorcov mimovládnych organizácií a asociácií, únie, think-tanky, súkromné firmy a dokonca aj europoslancov, Komisiu a politické skupiny – všetkých, ktorí sa rozhodli poskytnúť niekedy zlú a občas dobrú informáciu.“

Kľúčom pre efektívny PR servis je pochopenie potrieb novinárov. „Platí to pre Komisiu a mimovládne organizácie, rovnako však aj pre konzultantov, z ktorých väčšina vykonáva prácu lepšie než ktokoľvek iný, nakoľko je to ich zamestnanie,“ uzatvára Mitchener.

Menšia časť novinárov napriek všetkému považuje aktivitu PR tímov za prospešnú. Na základe nich APCO a „Žurnalisti k vašim službám“ vytvorili rebríček najrelevantnejších PR zdrojov kvalitných informácií:

  • Európska komisia
  • Európsky parlament
  • Rada ministrov
  • Diplomati členských krajín
  • Európsky súdny dvor
  • Priatelia Zeme
  • (Iné) mimovládne organizácie