Právo na odpoveď na blogu?

Výbor EP pre kultúru a vzdelávanie diskutoval o situácii v európskych médiách. Venoval sa predovšetkým dvom otázkam:

  • blogy – výzva pre klasických žurnalistov,
  • nezávislosť činnosti médií od majetkových záujmoch ich vlastníkov.

Blogy

Poslanci EP žiadajú ustanovenie práva na odpoveď na informácie publikované na blogoch. Na jednej strane pripúšťajú, že fenomén weblogu výrazne prispel k väčšej pluralite názorov, chcú však preň jasné ukotvenie v zákone. Správa konštatuje, že je potrebné definovať predovšetkým právnu zodpovednosť voči dotknutým osobám. Zodpovedný by mal byť predovšetkým autor obsahu, ale istým spôsobom aj médium, ktoré prevádzkuje blogový priestor.

Blogy podľa poslancov vyvolávajú rad etických otázok a môžu tiež zasahovať do súkromia. Preto sa nimi treba vážne zaoberať, tvrdia. Hlavným faktorom je možnosť kohokoľvek jednoducho, rýchlo a bezplatne si založiť blogový účet. Užívateľom bezplatne a bezodplatne generovaný obsah v podobe fotografií, textu a videí vyvíja podľa členov výboru okrem iného aj tlak na profesionálnych žurnalistov.

Majetkové záujmy

Slobodu a nestrannosť médií môžu poškodzovať majetkové záujmy. Poslanci identifikovali „značné riziko,“ že sa médiá snažia hľadať kompromis s majetkovými záujmami svojich vydavateľov, čo im nedovoľuje pasovať sa do role strážcov demokracie.

„Trhový mechanizmus nie je dostatočnou zárukou plurality médií,“ varuje socialistická poslankyňa Marianne Mikko, autorka správy z vlastnej iniciatívy. Dokument označila za „politický návod pre sebaobranu demokracie.“

Odpoveďou na majetkovú koncentráciu a vytváranie mediálnych impérií majú byť „edičné charty,“ upozorňuje správa. Dokumenty by mali zaručiť nezávislosť redaktorov a editorov od kohokoľvek, kto stojí mimo redakčného kruhu. Médiá by mali informácie o svoje majetkovej štruktúre zverejňovať na svojich stránkach a portáloch. Novinári by mali mať súčasne možnosť obrátiť sa so žiadosťou o pomoc na mediálneho ombudsmana.

Správu poslankyne Rikko – PES, ET – schválil Výbor EP pre kultúru a vzdelávanie 2. júna 2008 takmer jednomyseľne. Z 34 štyroch zúčastnených poslancov sa nik hlasovania nezdržal, jeden člen hlasoval proti návrhu.