Pre cigarety sa menia pravidlá hry

Dnes už vývalý komisár pre zdravie Borg ukazuje, ako budú vyzerať krabičky cigariet (AP Photo/Yves Logghe)

Väčšie a obrázkové zdravotné varovania budú najviditeľnejšia zmena vyplývajúca zo zmeny pravidiel pre bežného fajčiara.

Slovenské ministerstvo zdravotníctva dokonca ani nesiahlo po obrázkovej galérii v prílohe smernice, ale vybralo si vlastné, ešte expresívnejšie.

Informáciu o obsahu dechtu, nikotínu a oxidu uhoľnatom (TNCO) na cigaretách a tabaku na nahradí veta: „Tabakový dym obsahuje viac ako 70 látok, ktoré preukázateľne spôsobujú rakovinu“.

Staré balenia – bez obrázkov, len s textovými výstrahami – sa budú na Slovensku ešte pár mesiacov dopredávať.

Končia aj cigarety resp. tabak s charakteristickými príchuťami. Mentolky dostali výnimku, úplne zmiznú až o 4 roky. Smernica ušetrila tzv. slim cigarety.

Zadefinovala však to, že v každom balení musí byť 20 cigariet, tvar kvádra. Z obalov absolútne zmiznú akékoľvek propagačné posolstvá.

Zmeny mali v prvom rade z pohľadu EÚ eliminovať všetko, čo robí fajčenie a cigarety príťažlivé, špeciálne pre mladých ľudí.

Európska komisia informuje smernicu zatiaľ plne implementovalo len Nemecko, Taliansko, Malta, Portugalsko a Slovinsko. Väčšina krajín tak urobila zatiaľ čiastočne.

Francúzsko, Británia, Írsko, Maďarsko a Slovinsko buď plánujú alebo už zavádzajú silnejšie reštrikcie než predpokladá smernica. Ide najmä o zavedenia tzv. generických obalov. Znamená to, že všetky krabičky cigariet majú jednotnú neatraktívnu farbu, nie sú na nich žiadne logá, len zdravotné varovania.

Platnosť tabakovej smernice aj možnosť pre členské krajiny zaviesť generické obaly len pred pár dňami potvrdil Súdny dvor EÚ. Rozhodoval o trojici súvisiacich podaní, ktoré spochybňovali viacerá princípy, na ktorých smernica stojí.

Čítajte: Súd EÚ potvrdil platnosť tabakovej smernice

Eurokomisár pre verejné zdravie Vytenis Andriukaitis z Litvy sľubuje, že bude v tlaku na plnú implementáciu smernice veľmi aktívny a nebude meškať spustiť voči krajinám tzv. procedúru za porušenie (infringement).

Vo štvrtok nezvyčajne ostro vystúpil proti tabakovému priemyslu.

„Tabak je veľmi výnosný priemysel, ktorý ľudí len zabíja, nič viac … takáto priemyselná aktivita je chybou z rôznej perspektívy,“ povedal.

Európska komisia má čoskoro rozhodnúť, či predĺži platnosť dohôd s veľkými tabakovými spoločnosťami o boji proti nelegálnym cigaretám.

Komisár Andriukaitis a Európsky parlament sa skôr kloní k možnosti tieto zmluvy nepredlžovať. Tému má na starosti iná komisárka, Kristalina Georgievová, pod ktorú patrí aj OLAF (európsky úrad na boj proti podvodom). Končené rozhodnutia má padnúť na prelome mája a júna.

Väčšina členských štátov (20 z 28) sa prihovára za pokračovanie spolupráce s priemyslom.

EÚ totiž potrebuje nejaký právny základ a nástroje na boj proti nelegálnym tabakovým výrobkom. A to najmä do času, kým sa do praxe nezavedú opatrenia z tabakovej smernice umožňujúce lepší dohľad nad dodávateľským reťazcom. Ide napríklad o neviditeľné bezpečnostné prvky na baleniach, napr. hologramy. S nimi sa však ráta až v roku 2019.

Na medzinárodnej úrovni tento problém rieši aj dohovor Svetovej zdravotníckej organizácie o eliminácii obchodu s nelegálnym tabakom. Ten však najbližšie roky tiež do platnosti nevstúpi.

Čítajte: Proti nelegálnym cigaretám inak