Prezentácia “KUR U-D KULTUR”

Zastúpenie Nitrianskeho samosprávneho kraja v Bruseli zorganizovalo nezvyčajné podujatie, ktoré však môže byť inšpiráciou aj pre ďalšie slovenské regionálne samosprávy. Nitrania pri organizácii zaujímavého večera spolupracovali s Asociáciou európskych kúpeľov za  podpory Zastúpenia Slobodného štátu Bavorsko pri Európskej únii. Cieľom podujatia bolo prezentovať Nitriansky samosprávny kraj, jeho súčasnosť a perspektívy ekonomického rozvoja prostredníctvom cestovného ruchu. Zároveň bolo jeho cieľom poukázať v širšom kontexte na potenciál, ktorý cestovný ruch poskytuje pre hospodárstvo v jednotlivých regiónoch Európy.

Prezentácia sa konala pod názvom Kúpele a kultúra a bola spojená s recepciou v priestoroch historickej stavby Regionálneho zastúpenia Bavorska neďaleko Európskeho parlamentu. Okrem samotného samosprávneho kraja sa na podujatí osobitne predstavila aj jeho metropola. Mesto Nitra je totiž jedným z kandidátov na titul Európske hlavne mesto kultúry v roku 2013, preto bola preň príležitosť prezentovať svoj program v samotnom centre Európskej únie, v Bruseli, vítanou možnosťou zvýšiť svoje šance na zisk tohto prestížneho titulu pre samosprávy z celej Európskej únie. Pred hosťami v tejto súvislosti vystúpil aj primátor mesta Jozef Dvonč a výkonný riaditeľ projektu kandidatúry Jaroslav Doczy.

Ešte pred nimi si hostia po otvorení podujatia predstaviteľmi zastúpenia Bavorska vypočuli inšpirujúcu a podnetnú prednášku (a to aj pre regionálne samosprávy zo Slovenska) na tému „Ekonomická dôležitosť európskych kúpeľov na príklade Bavorska“. Toto vystúpenie si pripravil projektový manažér Asociácie európskych kúpeľov Reinhard Petry.

O výbornú atmosféru večera sa postarala a´capellova skupina Close Harmony Friends. Kultúrny zážitok doplnila degustácia niekoľkých druhov lahodného nitrianskeho vina. Celkovo možno povedať, že predstavenie európskych kúpeľov a slovenskej kultúry zanechalo pozitívny dojem u všetkých prítomných hostí.