Rádio Patria témou v europarlamente

Pozadie

Rádio Patria vysiela program pre národnostné menšiny a etnické skupiny na Slovensku v ich materinských jazykoch. Popoludní sa visiela na rádiu v maďarčine, ktorá je zároveň hlavným vysielacím jazykom. Dopoludnia vysiela v ukrajinčine a rusínčine, doplnkovo aj v rómčine, češtine, nemčine a poľštine.

V októbri minulého roka Slovenský rozhlas informoval, že v dôsledku zlej ekonomickej situácie bude vysielanie rádia Patria prevádzkované už len na veľmi krátkych vlnách, na internete a cez satelit. K tomuto kroku, aj vďaka štátnej dotácii, nakoniec nedošlo a Rozhlas 4. januára oznámil, že naďalej zabezpečuje šírenie stredných vĺn na troch vysielačoch, na ktorých vysiela Rádio Patria.

Pozície

Poslankyňa EP Edit Bauer (EPP-ED) vo svojom decembrovom príspevku uviedla, že menšinové rozhlasové vysielanie je na Slovensku “momentálne pred zánikom”.
 
Europoslancov vtedy informovala, že Slovenský verejnoprávny rozhlas má zo zákona povinnosť vysielať v jazykoch národnostných menšín a o rozhodnutí riaditeľstva rozhlasu od nového roka zrušiť vysielanie rádia Patria v jazykoch menšín na stredných vlnách.

Pripomenula tiež 80-ročnú tradíciu takéhoto vysielania na Slovensku. Alternatívy, ktoré SRo vtedy poskytol sa eurposlankyni zdali neadekvátne, pretože poslucháči v 99% nevlastnia internetové pripojenie.

“Pán predseda, rok rovnakých šancí by sa zle končil, a rok medzikultúrneho dialógu zle začal, ak by slovenská vláda nenašla riešenie, ktorým sa zachovajú menšinové práva na informácie vo vlastnom materinskom jazyku”, uviedla v pláne Európskeho parlamentu. 

Na vystúpenie Edit Bauer reagoval na otvorení januárovej schôdze slovenský poslanec Vladimír Maňka (PES). Maňka vyhlásil, že europoslanci dostali na spomínanom zasadnutí “nepravdivú informáciu”. Od januára 2007 má podľa jeho slov Rádio Patria práve naopak “po prvýkrát vo svojej histórii samostatný vysielací okruh so stopercentným pokrytím územia SR” a denne vysiela 8-10 hodín spravodajstva, publicistiky a kultúry.

“To je viac, ako kedykoľvek predtým”, uviedol, pričom dodal, že žiaden iný európsky verejnoprávny rozhlas neposkytuje príslušníkom národnostných menšín takto široko koncipované vysielanie.