Schyľuje sa k vojne jazykov?

Foto: flickr.com

“Všetky dokumenty, webové stránky a publikácie [inštitúcií EÚ] by mali byť v nemčine”, hovorí petícia, ktorú iniciovalo 50 nemeckých poslancov EP a 18 európskych regiónov, v ktorých sa hovorí nemecky.

Európske inštitúcie by mali viac podporovať jazykovú rôznorodosť, myslia si signatári. Nemecký jazyk je dôležité podporovať aj preto, že sa ním komunikuje vo viacerých európskych krajinách, napríklad v Belgicku, Rumunsku či Taliansku.

Komisia nevidí dôvod, pre ktorý by mali byť na základe petície prijaté ďalšie špecifické opatrenia, povedal Pietro Petruci, hovorca komisára Leonarda Orbana zodpovedného za viacjazyčnosť. Odvolal sa na skutočnosť, že nemčina už je popri francúzštine a angličtine pracovným jazykom Spoločenstva. Dodal však, že EK víta “každú iniciatívu pre podporu jazykov” a má na pamäti “privilegovanú povahu” nemčiny ako jedného z troch pracovných jazykov EÚ.

“EÚ môže len prosperovať, ak umožní občanom podieľať sa [na správe verejných vecí],” povedal Martin Kotthaus, hovorca Stáleho zastúpenia Nemecka pri Európskych spoločenstvách. Dodal, že nemčina je “najrozšírenejším materinským jazykom v EÚ” a je preto prirodzené, aby sa primerane tomu používala aj v európskych inštitúciách.

Iniciatívu privítalo aj Nemecko. Ministerstvo zahraničia vyhlásilo, že “spolková vláda často a aktívne agituje za postavenie a posilnenie nemčiny v inštitúciách EÚ a vo všeobecnosti podporuje koncept viacjazyčnosti.”

Kampaň za podporu nemčiny je druhou jazykovou iniciatívou v priebehu uplynulých týždňov. Koncom marca vyslovil francúzsky prezident Nicolas Sarkozy potrebu častejšieho používania francúzskeho jazyka v medzinárodných inštitúciách vrátane EÚ (EurActiv 25/03/08). V tomto kontexte možno nemeckú kampaň vnímať čiastočne aj ako odpoveď na iniciatívu za frankofóniu.