Slovenský komisár získal medzinárodné ocenenie

Krátka správa

Ján Figeľ, komisár zodpovedný za vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež Ján Figeľ otvoril v slovinskej Ľubľane Rok medzikultúrneho dialógu (EurActiv 08/01/08). Pri tejto príležitosti si zároveň prevzal cenu Sloboda. Udeľuje ju Medzinárodné mierové centrum v Sarajeve. Centrum slovenského komisára ocenilo za špeciálny prínos v oblasti ľudských práv, šírenia slobody, vzájomného porozumenia a akceptovania rozmanitosti v Bosne a Hercegovine, Európe a vo svete.

Inštitút rozhodol o udelení ceny pre Jána Figeľa 10. decembra 2007, pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv. Medzinárodné mierové centrum udeľuje túto cenu od roku 1993. Spolu s Jánom Figeľom toto významné ocenenie dostali ďalšie osobnosti, medzi inými aj hudobný skladateľ Nigel Osborne a známa operná speváčka Barbara Hendrix.