Slovenský projekt SuperTrieda prekonáva hranice

 „SuperTrieda významným spôsobom prispieva k rozvoju našej mládeže,“ uviedol vedúci Zastúpenia EK v SR Dušan Chrenek na úvod tlačovej konferencie, ktorá sa konala pri príležitosti konania v poradí už 8. ročníka slovenského projektu, ktorý ovplyvňuje sociálnu klímu v európskych školách.

Luboš Zaťko z občianskeho združenia SuperTrieda charakterizoval ich formu zážitkového vzdelávania ako „multižánrový, polyestetický projekt, ktorý integruje všetky možné oblasti kreativity detí“.

„Vylepšuje atmosféru na školách a podieľa sa na vzťahovej výchove v kolektíve. Deti sa učia navzájom komunikovať a spoznávať jeden druhého,“ dodala Martina Bodnárová z o.z. SuperTrieda.

Vyhlasovateľom súťaže je ministerstvo školstva, organizátorom je Občianske združenie SuperTrieda, partnermi projektu sú Zastúpenie EK v SR a Slovenský výbor pre UNICEF.

Juraj Mišura, predseda Správnej rady Slovenského výboru pre UNICEF, poukázal na rovnaké hodnoty projektu a UNICEFu: „Každé dieťa na svete je jedinečné a má právo rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti.“

Viac než len talenty

Podľa štatistík sú len 4 % detí na Slovensku tzv. talenty. Opakovane sú posielané na rôzne súťaže, kde reprezentujú svoju školu, obec či záujmový krúžok, pričom majú vytvorené podmienky na rozvoj svojich kvalít. Projekt SuperTrieda má ambíciu podporiť aj zvyšných 96% detí.

„Ambíciou nie je vychovávať špičkových umelcov, skôr pracujeme s konzumentom,“ poznamenal Luboš Zaťko.

Deti sa pod vedením učiteľov počas viacerých mesiacov na rôznych vyučovacích hodinách venujú tematike projektu, ktorú v závere dajú do podoby javiskového programu – píšu scenáre, skladajú melódie, texty, spievajú, hrajú na hudobných nástrojoch, tancujú, maľujú kulisy, vyrábajú rôzne pomôcky, pracujú s multimédiami.

Spoluprácou v kolektíve sa odstraňuje intolerancia a vytvára dobrá partia, ktorá sa stretáva aj mimo vyučovania.

Úspechy za hranicami

Ako jediný vzdelávací projekt zo strednej Európy získal titul Good Practice Model of European Educational Network.

V októbri 2012 sa stal zase víťazom európskej súťaže  „Changemakers – Let´s innovate for children“. Organizuje ju francúzska organizácia Chemins d´Enfances, ktorá vyhľadáva sociálne projekty pre integráciu mládeže a pre znevýhodnené deti. Verejnosť si SuperTriedu zvolila v hlasovaní medzi dvoma ďalšími finalistami z Nemecka a Írska.

Koncept slovenského projektu získava na popularite v celej Európe, momentálne pôsobí v Českej republike, Francúzsku, Luxembursku, Maďarsku, Rumunsku, Srbsku, Švajčiarsku i na Ukrajine. Taktiež ho využívajú v Indonézii pri práci s deťmi z ulice.

Skromné počiatky, široké zapojenie

Martina Bodnárová vysvetlila, že ide o „veľkú hru, ktorej sa na Slovensku zúčastnilo viac ako 25.500 detí.“ Do projektu sa už zapojilo asi 500 učiteľov, 3800 základných škôl a 600 stredných škôl.

SuperTrieda pôvodne vznikla ako čisto umelecký projekt pre hudobnú výchovu, ale postupne sa na základe nápadov detí i učiteľov vyvinula na komplexný sociálny projekt. Na výzvu pedagógov sa napríklad pred 5 rokmi začali konať aj workshopy kontinuálneho vzdelávania. Zapojení učitelia tiež každý rok vypĺňajú dotazníky, v ktorom hodnotia ako sa mení kolektív v triede.

Dnes je oficiálnou a odporúčanou súčasťou osnov umeleckých predmetov na školách.  V minulom roku bol zástupca projektu SuperTrieda delegovaný do predmetovej komisie Štátneho pedagogického ústavu pre revíziu a tvorbu nových vyučovacích osnov, predmetov Hudobná výchova a Výchova umením.

Projekt zároveň zlepšuje medzi-predmetové vzťahy, keďže na predstaveniach spolupracujú učitelia rôznych predmetov umeleckej výchovy, slovenského jazyka, informatiky, etiky, náboženstva. Tento rok sa vzhľadom na zvolené témy predpokladá aj zapojenie učiteľov dejepisu a zemepisu.

Rok občanov a EHMK

Organizátori potvrdili, že malé obce sa do projektu zapájajú celé, aktívni sú nielen žiaci a učitelia, ale aj rodičia či starostovia. Spolupracujú aj so Združením miest a obcí (ZMOS), ktoré majú vzhľadom na tohtoročnú tému súťaže veľkú motiváciu sa angažovať.

Témou aktuálneho 8. ročníka SuperTriedy pre prihlásené základné školy je „Moje mesto, moja obec“, pre stredné školy „Ja, Európan“.

„Tento rok spájame túto aktivitu aj s Európskym rokom občanov 2013 a tiež s Európskym hlavným mestom kultúry, ktorým sú Košice,“ uviedol Dušan Chrenek.

V metropole východu sa 6. júna uskutoční celoštátne finále súťaže predstavení spojené s galavečerom.

Termín pre prihlasovanie do súťaže je 31. január 2013.