Spoločná bruselská prezentácia Košíc a Lyonu

Krátka správa

O titul Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) 2013 sa spolu s Košicami uchádza aj partnerské francúzske mesto Lyon. Podobná spolupráca vznikla medzi mestami Banská Bystrica a Saint Etienne. Dôvodom je, že v roku 2013 bude za EHMK vyhlásené jedno zo slovenských a zároveň jedno z francúzskych miest.

V priestoroch zastúpenia francúzskeho regiónu Rhône-Alpes v Bruseli sa 20. novembra 2007 o 18:30 uskutoční prezentácia partnerstva a spolupráce medzi mestami Košice a Lyon. Spoločná prezentácia kandidatúr a partnerstva Košíc a Lyonu zapájajúcich sa do národných súťaží o titul EHMK je jediná svojho druhu spomedzi všetkých kandidujúcich miest.

„Mestá najprv v krátkych blokoch odprezentujú kandidatúry a následne predstavia doterajšiu spoluprácu a víziu ďalšieho spoločného snaženia,“ popísal v stručnosti priebeh bruselskej prezentácie Marek Kolárčik, vedúci projektového tímu EHMK 2013.

Košice bude zastupovať primátor mesta, František Knapík, vedúci projektového tímu EHMK 2013, Marek Kolárčik, a umelecký dramaturg projektu, Roman Sorger. Na čele projektového tímu Lyonu bude primátor mesta, Lyon Gérard Collomb, a námestník primátora pre kultúru Patrice Beghain. Prezentácia sa uskutoční pod záštitou podpredsedníčky Európskeho parlamentu, Martine Roure, a Maroša Šefčoviča, veľvyslanca SR pri Európskych spoločenstvách.

Jestvuje niekoľko dôvodov pre spojenie síl týchto dvoch miest. Majú viacero spoločných charakteristík, čo je vždy dobrým predpokladom spolupráce. Košice a Lyon sú druhými najväčšími mestami vo svojich krajinách. Navyše sú mestami s univerzitnou, priemyselnou a v minulosti aj vojenskou tradíciou. V neposlednom rade majú za sebou bohatú históriu.

„Výmena informácii, skúseností a konzultácie prebiehali po celý rok. Uskutočnili sme vzájomné návštevy a podpísali Memorandum o spolupráci. Už v budúcom roku sa uskutoční niekoľko spoločných projektov. Veľké projekty sme pripravili na magický rok 2013,“ informuje členka košického projektového tímu EHMK 2013, Alena Vachnová.