Študenti hovorili o európskom parlamentarizme

Na podujatí sa popri študentoch zúčastnili pedagógovia zastúpení prorektorkou Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre prof. Evou Malou a dekankou Filozofickej fakulty univerzity prof. Zdenkou Gadušovou. Európsky parlament reprezentovala slovenská poslankyňa Irena Belohorská a riaditeľ Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku Róbert Hajšel.

Irena Belohorská ocenila záujem študentov o podujatie i problematiku Európskeho parlamentu. Zdôraznila, že pohľad do minulosti je dôležitý a inšpiratívny, avšak dnes je potrebné hľadieť najmä na blízku budúcnosť – na ratifikovanie Lisabonskej zmluvy v členských štátoch Európskej únie. Preto ju mrzí, ak sa domáce politické napätie na Slovensku prenáša do prijatia do schvaľovania takého dôležitého dokumentu, akým je Lisabonská zmluva. Vyslovila presvedčenie, že Slovenská republika Lisabonskú zmluvu schváli (Rozhovor s I. Belohorskou o Lisabonskej zmluve).

Róbert Hajšel sa zaujímal o názory študentov, ako by sa podľa nich mala v budúcnosti vyvíjať pozícia Európskeho parlamentu voči členským štátom. Jeden z najaktívnejších študentov Erik Leško z Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre vyslovil názor, že by sa mala posilňovať pozícia poslancov Európskeho parlamentu ako inštitúcie zastupujúcej obyvateľov nadnárodného zoskupenia, a nie národných štátov. Vývoj sa podľa neho bude uberať správnym smerom vtedy, keď voľby do Európskeho parlamentu nebudú druhoradými za národnými parlamentnými voľbami.  

Prvé Európske parlamentné zhromaždenie sa uskutočnilo v marci 1958 a stalo sa predchodcom dnešného Európskeho parlamentu (EurActiv 11/03/08). Príspevky študentov reprezentujúcich jednotlivé fakulty odzneli v piatich jazykoch, ktoré boli pri zrode európskeho parlamentarizmu – vo francúzštine, taliančine, angličtine, nemčine a holandštine. Študenti sa venovali témam ako “Legitimizovanie Európskej únie prostredníctvom Európskeho parlamentu”, “Európsky parlament včera, dnes a zajtra”, “Parlamentné zhromaždenie a jeho význam pre dnešný Európsky parlament”, “Taliani a Európa”.

Študentské kolokvium v Nitre bolo už druhým svojho druhu, ktoré usporiadala Informačná kancelária Európskeho parlamentu v Slovenskej republike na vysokoškolskej pôde. V minulom roku bolo podujatie venované 50. výročiu podpisu Rímskej zmluvy. Tento rok sa na podujatí zúčastnili študenti z Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulty manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty ekonomických a sociálnych vied Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave a Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Matej Bela v Banskej Bystrici.