Sýrsky muftí: Žiaden „kultúrny konflikt”

Pozadie

Rok 2008 je Európskym rokom medzikultúrnej komunikácie. Viac informácií: EurActiv – ERMD.

Otázky

Ako prvý z hostí ERMD pred Európskym parlamentom vystúpil veľký sýrsky muftí, Ahmad Badr Al-Din Hassoun. V rámci svojho programu v Štrasburgu povedal, že to, čo sa pokladá za stret kultúr, sú v skutočnosti konfliktmi “ignorancie, terorizmu a zaostalosti.”

Zdôraznil, že hoci náboženstvo dáva kultúre jej morálne hodnoty, „sme to my, kto buduje civlizáciu”. Povedal, že ,,musíme budovať civilizáciu na občianskom základe”, nie na náboženskom. Navyše, nevznikali by „také veci” ako svätá vojna.   

Náboženský dialóg sa rýchlo vynára ako hlavná téma Európskeho roku medzikultúrneho dialógu. Spravodajkyňa EP, Erna Hennicot-Schoepges (EPP-ED), vyzvala poslancov EP na verejnú diskusiu na túto tému. Taktiež spomenula zasadanie z 10. januára, kedy Európsky parlament a Rada spočiatku váhali považovať náboženský dialóg za súčasť ERMD. Uprednostňovali nahradiť ho slovom  „viera“.

Okolo 400 moslimských skupín podpísalo minulý týždeň (10. januára) chartu zdôrazňujúcu ich práva a zodpovednosti voči európskej spoločnosti. Charta obsahuje 26 bodov, medzi ktorými sú odstavce s cieľom odstrániť mýty okolo spájania Islamu s násilím. Ich cieľom je tiež vysvetlenie podstaty pojmu „džihád“.

Ibrahim Elzayat z Federácie islamských organizácii v Európe označuje chartu za posolstvo pre vlády a zvyšok spoločnosti. Rovnako je však adresovaná „Moslimom mimo Európy“.

OSN včera v Madride, nezávisle od tejto udalosti, otvorilo konferenciu zameranú na boj proti terorizmu a podporu „medzikultúrneho porozumenia”, obzvlášť medzi západom a islamským svetom.

V roku 2004 inicioval španielsky premiér José Luis Zapatero vznik tzv. Aliancie civilizácii. Šlo o priamu reakciu na bombové útoky v Madride. Projekt bol schválený OSN v roku 2005 a o jeho spoluponzoring prejavilo záujem Turecko.

Pozície

Sýrsky Muftí, Ahmad Badr Al-Din Hassoun, odkázal Európskemu parlamentu v Štrasburgu, že existuje len „jedna jediná kultúra na svete“, a to ľudstvo.

Predseda EP, Hans-Gert Pöttering, hovoril, že „mierové spolužitie ľudí v Únii, ako aj v ostatnom svete, predovšetkým na opačnom brehu Stredozemného mora a na Blízkom východe, je možné a nevyhnutné“.

Hovorca Federácie Islamskej Organizácie v Európe  (FIOE), Ibrahim Elzayat, povedal, že charta podpísaná minulý týždeň „popisuje, ako máme konať ako pozitívni občania svojej spoločnosti a ako máme žiť, aby sme si neboli vzájomnou hrozbou“.

Popredseda Európskeho parlamentu, Mario Mauro, označil chartu za “kľúč k  dobrému správaniu sa pre Moslimov“. Zároveň im zaručil „pomoc pri vytváraní harmónie, dobrého spolunažívania v spoločnosti v prostredí spravodlivosti, rovnosti práv a rešpektovania odlišností“.

Európska poslankyňa, barónka Sarrah Ludford (ALDE, UK), kritizuje ERMD za „zmätok cieľov“ a „prílišné zameranie na náboženstvo“. „Rok medzikultúrneho dialógu by mal byť viac než len pretvárkou. Potrebujeme sa zapojiť do serióznej diskusie, nie len počúvať prejavy vybranej skupiny verejne známych osobností“. Taktiež vyjadrila sklamanie, že to bol práve muftí zo Sýrie, kto bol pozvaný predniesť prejav pred EP. „Primeranejšie by bolo pozvať niekoho zvnútra Európy, aby hovoril o islame a zaslať tak signál, že EP si váži islam ako jedno z hlavných európskych náboženstiev.“