Televízna reklama po novom

Krátka správa

Predpokladá sa, že pred koncom tohto roka by mala vstúpiť do platnosti smernica o televíznom vysielaní a reklame. Nepôjde o prijatie nového legislatívneho dokumentu, ale o revíziu toho, ktorý platí v súčasnosti. Na znení novely sa dohodli ministri EÚ-27 v máji tohto roka. 12. novembra 2007 ju bez ďalších pripomienok podporili aj členovia Výboru EP pre kultúru. Teraz sa teda čaká na to, aký postoj k nej zaujmú poslanci v pléne Európskeho parlamentu. O návrhu by mali hlasovať 29. novembra 2007.

Ak bude text schválený, nová „Smernica o audiovizuálnych mediálnych službách“ prinesie nasledovné zmeny:

  • Umiestňovanie produktov do televíznej produkcie sa stane dovolené vo všetkých krajinách. Výnimkou budú programy pre deti, spravodajstvo, dokumentárne filmy a vysielanie iných informačných programov dotýkajúcich sa každodenných záležitostí. Prostredníctvom tohto mechanizmu môžu vlastníci značky zaplatiť za to, aby mohli byť ich produkty používané a jasne viditeľné v televíznej produkcii. Divák však bude musieť byť pred začiatkom a po skončení takéhoto programu upozornený na výskyt reklamných informácií. Doteraz boli takéto trhové praktiky v niektorých členských krajinách zakázané.
  • Množstvo reklamy v televíznom vysielaní zostane aj naďalej limitované tak, ako je tomu v súčasnosti, pričom sa však zvýši povolená frekvencia reklamných prestávok. Do jednej vysielacej hodiny je možné umiestniť 12 minút reklamného materiálu. Doteraz mohli televízie prerušiť film reklamnou prestávkou každých 45 minút. Po schválení legislatívy tak budú môcť učiniť vždy po pol hodine. Programy, ktorých dĺžka je kratšia ako 30 minút, nebude možné prerušiť reklamnou pauzou (v súčasnosti sa toto opatrenie týka programov kratších ako 35 minút).
  • Detská reklama bude posudzovaná podľa stanovených zásad správania sa. Pre ilustráciu: deti napríklad nebudú môcť vystupovať v reklamách propagujúcich bufetové stravovanie a podobne.
  • Povinnosťou sa stane zabezpečenie prístupu k televíznemu signálu pre zdravotne postihnutých spoluobčanov.

Európski vysielatelia označujú smernicu za krok vpred, ktorý prispeje k rozšíreniu mediálnej panorámy EÚ. Nová legislatíva bola potrebná aj kvôli tomu, pretože tá súčasná nereflektuje najnovšie mediálne trendy. Ide najmä o rozvoj internetového vysielania a používanie nových digitálnych televíznych systémov, schopných zaznamenať na dátový disk program s tým, že dôjde k odfiltrovaniu reklamných blokov. Vysielatelia začali mať obavy, že ak sa neprijme nová legislatíva, môže to potenciálne ohroziť časť ich príjmov.

Parlamentná spravodajkyňa k tomuto návrhu, Ruth Hieronymi (EPP-ED): „Je to dobrá príležitosť garantovať televíziám budúcnosť oboch – kultúrneho a hospodárskeho dobra. Pluralizmus médií a kultúrna rôznorodosť sú zachované a rovnako aj príležitosť rozvíjať nové modely obchodovania.“

Iní poslanci Parlamentu, ako napríklad tieňová spravodajkyňa Helga Trüpel (Zelení – EFA), sa obávajú, že nová smernica spôsobí „ovládnutie [médií] reklamou.“