Televíznym obrazovkám v Európe dominujú domáce programy

Foto: flickr.com (enderike)

Európski vysielatelia venujú 63 % vysielacieho času programom vyrobených v EÚ a 35 % nezávislej práci vytvorenej európskymi producentmi. Vyplýva zo správy pokrývajúcej obdobie 2007 – 2008.

Smernica o audiovizuálnych službách, ktorá vstúpila do platnosti v roku 2007, od členských štátov vyžaduje, aby viac ako 50 % programového času vysielali európske programy. V roku 2007 to bolo priemerne 62,6 % a v roku 2008 63,2 %.

Len tri krajiny – Cyprus, Slovinsko a Švédsko – nesplnili 50-percentnú hranicu. Komisia ich vyzvala, aby venovali osobitnú pozornosť malým špecializovaným kanálom, ktoré majú problémy s dosahovaním stanovených podielov.

Podiely sa v jednotlivých krajinách značne odlišovali. V Poľsku to bolo 85 % v roku 2007 a 83,11 % v roku 2008, kým na Cypre len 27,9 % respektíve 30 %.

Podobnú štúdiu vydalo aj European Audiovisual Observatory (Európske audiovizuálne observatórium) v marci 2009. Odhalilo, že americká fikcia stále značne dominuje európskym televíznym obrazovkám, no európska produkcia postupne zvyšuje svoj podiel na trhu.

Podľa správy Komisie priemerný podiel práce nezávislých producentov bol 35,3 % v roku 2007 a 34,1 % v roku 2008. Opäť, údaje sa líšili od krajiny ku krajine. Od 61,7 % v Nemecku po 10,9 % v Slovinsku za rok 2007 a od 62,3 % v Nemecku po 15,1 % v Grécku za rok 2008. Smernica stanovuje 10-percentný podiel.

V roku 2012 by Komisia mala zverejniť ďalšiu správu. Mala by sa týkať propagovania európskej práce prostredníctvom služieb na požiadanie (napríklad video na požiadanie). Členské štáty poskytnú svoje údaje v priebehu budúceho roka.