V európskych učebných osnovách dominuje angličtina

Anglický jazyk je v 13 krajinách EÚ prvou cudzou rečou, ktorá sa v tamojších školách vyučuje povinne. Naviac, približne 90% žiakov na druhom stupni škôl študuje angličtinu bez ohľadu na to, či je povinná alebo nie, konštatuje štúdia „Kľúčové dáta o výučbe jazykov na školách v Európe.“

Druhými najčastejšie vyučovanými cudzími rečami sú francúzština a nemčina. Popri angličtine sa v ďalšom zahraničnom jazyku učí hovoriť 58% európskych žiakov. Päticu najštudovanejších jazykov uzatvárajú španielčina a ruština. Správa tvrdí, že minimálne jeden zo spomenutých piatich jazykov študuje až 95% európskych študentov a žiakov, čo vypovedá o preferenčnej voľbe rečí, ktorými sa v Európe hovorí v najväčšej miere.

„Povinná výučba cudzích jazykov dnes začína za základnom stupni v takmer všetkých európskych krajinách,“ konštatujú v spoločnom stanovisku komisári Ján Figeľ a Leonard Orban. V priemere, európske deti sa začínajú učiť niektorý z cudzích jazykov vo veku 8-10 rokov, pričom v niektorých prípadoch je táto veková hranica ešte nižšie. Napríklad v niektorých španielskych samosprávach alebo v nemecky hovoriacich častiach Belgicka sa deti učia cudzí jazyk už od troch rokov.

Akokoľvek, komisár pre viacjazyčnosť, Leonard Orban, v nedávnom rozhovore pre EurActiv.sk na okraj dominancie angličtiny povedal: „Každý si môže všimnúť, že angličtina je v EÚ prítomná stále viac a viac, ale súčasne je menej a menej postačujúca. Spôsobujú to viaceré príčiny: kultúra, zamestnateľnosť, či osobná motivácia. Zatiaľ, čo sa miera výučby angličtiny zvyšuje, súčasne rastie záujem aj o štúdium iných rečí. Viacjazyčnosť hovorí: rešpektuj svoj jazyk a jazyk ostatných. V tomto kontexte má angličtina dôležité miesto, ale vôbec nemožno povedať, že by bola unikátnou rečou. Aj nová stratégia pre viacjazyčnosť, ktorú sme predstavili pred niekoľkými týždňami v septembri, nám hovorí, že angličtina je dôležitá, ale nepostačujúca. Vývoj v rôznych členských krajinách nám dáva za pravdu a to nás povzbudzuje.“ (EurActiv 30/10/08).